Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tradice nesmí zaniknout aneb Sraz stárků ve Velkých Pavlovicích

Jsme hrdí na to, že máme v tradicích a folkloru na co navazovat, vážíme si činností našich předků a rádi bychom je udržovali pro další generace. Na jednom z loňských jednání Komise pro kulturu a sport padl nápad uskutečnit setkání starých stárků, vzhledem k tomu, že většina z členů má k folkloru blízký vztah jsme se do toho pustili. 

Výhodou pro nás bylo, že v sobotu 27. února 2010 byla slavnostně pokřtěna kniha VELKOPAVLOVICKÉ HODY – historie a současnost. Kniha připomíná, kdo kdy v Pavlovicích stárkoval, dozvíte se zajímavosti o historii hodů, volení stárků, o verbuňku a seznámí vás i s osobnostmi velkopavlovického folkloru. A perličkou je to, že se do našeho týmu přidal rodák Petr Jilka a přinesl všechny fotografie z této knížky. Slovo dalo slovo a dohodli jsme se, že fotografie od roku 2009 doplníme do současnosti a pro návštěvníky připravíme jejich výstavu. Oslovili jsme paní matrikářku Dagmaru Švástovou, která nám spolu se svou maminkou paní Marií Francovou, identifikovala jednotlivé osoby z knížky. 

Když nad tím člověk nijak nepřemýšlí, tak velkým překvapením pro nás bylo, že můžeme pozvat stárku z roku 1947. No nebylo by to krásné, po 77 letech si připomenout hody ve Velkých Pavlovicích? A bylo. Ona totiž pozvání přijala a za námi do sokolovny dorazila.

Můžete se seznámit se stále žijícími „stárky“ z období 1947–1960

(tučně zvýrazněni jsou ti, co byli osobně přítomni):

ROK 1947: Marie Bradová – Horáčková
ROK 1951: Marie Hiclová – Oulehlová
ROK 1952: Anna Jakubcová – Kostrhunová
ROK 1953: Marta Dostoupilová - Pláteníková
ROK 1954: Bohumil Štefka, Anděla Surmanová – Melicharová
ROK 1955: Růžena Herzánová – Suská, Marie Suská – Posoldová, Františka Škrobáková – Horáčková, Marie Blažková – Klimešová, Josef Pejchl
ROK 1956: Květoslava Adámková – Pozdílková
ROK 1957: Ludmila Suská – Hlávková
ROK 1958: Marie Prátová – Halmová, Božena Schönerová – Bláhová, Jarmila Prátová – Srholcová, Ludmila Prátová – Kostrhunová
ROK 1959: Ludmila Surmanová – Krejčiříková, Antonín Halm, Marie Halmová – Prokešová, Josef Jilka
ROK 1960: Marie Valová – Francová, Antonín Hlávka, Marie Sojková – Hlaváčková, Jaroslava Olšáková – Krejčiříková

Pozdním odpolednem nás provázel pan Ladislav Šimeček (moderátor, folklorista a divadelník), všechny přítomné srdečně přivítal pan starosta Petr Hasil. V rámci besedy s přítomnými pozvanými VIP hosty byl připraven bohatý kulturní program, ve kterém zástupci naší současné Velkopavlovické chasy zatančili Moravskou besedu, děti z Dětského folklórního krúžku Floriánek zatančily pásmo Čeřešničky - Išla Marína a Moravskou besedu. Kdo jiný by nám zazpíval než Liduška (Melicharová) Malhocká a náš Presúzní sbor, zahrála místní cimbálová muzika Lašár a k tanci a poslechu dechová hudba Zlaťulka (která vznikla z bývalé místní dechové hudby Starohorka).

Hosté se zpočátku ostýchali, ale pak jsme se dozvěděli, jaké to dříve bývávalo, jak byli stárci hrdí, že byli zvoleni, jak se chystaly kroje a co se nosilo, jak si rádi zazpívali a zatančili, když se sešli, jak se v hody u stárky nepředhánělo, kdo toho bude mít víc nachystáno, ale rozdávaly se tenkrát doma napečené koláče… Všichni byli rádi, že se na ně myslelo, že se stále pokračuje v hodové tradici a přáli všem do budoucna, aby to vydrželo a pokračovalo se.

Na závěr besedy jsme vyzvali všechny krojované, aby se zapojili do průvodu sokolovnou a folklorní srdce plesala – taneční parket se zaplnil krojovanými, pochod jsme si všichni s velkou parádou užili a samozřejmě nemohl chybět verbuňk.

Atmosféra na setkání byla fantastická, rozcházení se protáhlo díky zpívání u harmoniky až do pozdních nočních hodin. 

Akce se vydařila. Upřímné potěšení máme ze zpětných vazeb zejména od zúčastněných hostů – s přáním, ať v naší činnosti nadále s láskou k tradicím a folkloru pokračujeme, že nám přejí spoustu elánu a sil, a hlavně – ať se nevzdáváme. I když jsou již ve starším věku, ubezpečili nás, že se budou těšit na pokračování. Jsme si vědomi, že představy a cíle do budoucna máme odvážné, ale již nyní máme další nové dobrovolníky, kteří přislíbili navázat spolupráci s komisí a mají chuť do práce. Proto věříme, že když naše cíle nevzdáme, tak se nám společně „u nás doma, ve Velkých Pavlovicích“ podaří folklor udržet v činorodém životě.

Děkujeme Městu Velké Pavlovice, že jsme mohli tuto besedu ve velkém uspořádat, děkujeme všem, co nás podpořili při organizaci této akce, všem, co se podíleli na přípravě programu a jeho zajištěním, všem, co přišli a svou přítomností tak vytvořili nádhernou silnou a nezapomenutelnou atmosféru. Nejmenuji, protože by byl seznam dlouhý a také bych mohla na někoho zapomenout.

Veselo hody!  Ať žijí naše tradice! Děkujeme!

Kultura, folklór & tradice * SRAZ STÁKŮ roku 2024 ve Velkých Pavlovicích

Text: Bc. Zita Dvořáková, MSc, za Komisi pro kulturu a sport Města Velké Pavlovice / Foto: Oldřich Otáhal / 28.2.2024