Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tóny varhan, zpěvy žalmů ... taková byla Svatoštěpánská

Na Štěpána, o druhém svátku vánočním, byla ve velkopavlovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena mše svatá, jež byla při této příležitosti obětovaná za všechny místní chlapce, kteří přišli do vánočního kostela v krojích.

Mši svatou koledami tradičně doprovodila chlapecká dechovka Základní umělecké školy pod vedením MgA. Zbyňka Bílka a dívčí pěvecký sbor paní učitelky Květoslavy Jarošové. Na varhany hrála po všechny tři slavnostní vánoční dny ředitelka ZUŠ Milena Karberová. Žalm "Do tvých rukou Pane svěřuji ducha svého" zazpívali společně paní Stanislava Bílková a pan Václav Veverka.

Pan farář poděkoval dětem za zkrášlení mše svaté a předal jim před zraky dojatých farníků sladkou odměnu.

 

Ze Svatoštěpánské mše svaté ...

Foto © 2007  Ing. Zdeněk Karber