Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tisíce vysazených stromů ozelení katastr města

Ke konci roku 2018 byla provedena výsadba biokoridorů, které jsou součástí projektu „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I“. Vysázené stromky jsou proti okusu zvěří chráněné ploty z lesnického pletiva a proti plevelům a vysychání půdy vrstvou mulčovací kůry. Nové biokoridory najdete podél dálnice v lokalitě Ostrovec, v tratích Čtvrtky, Záblatská, Trkmanska a podél říčky Trkmanky.

Všechny tyto krajinné prvky budou plnit nejen funkci ekologickou, ale i funkci protierozní. Nové výsadby budou do budoucna mít kromě ekologických přínosů také neopomenutelné funkce estetické a rekreační.

Do konce roku 2018 bylo v rámci projektu vysazeno 10 128 kusů dřevin (z toho 5 791 kusů stromů a 4 337 keřů). V projektu se počítá i s následnou povýsadbovou péčí.

Tisíce vysazených stromů ozelení katastr města

Text: Věra Procingerová / Foto: Petr Hasil / 8.3.2019