Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

TIP našeho TIC - "Kdyby se dětem po škole zastesklo"

Uč se synu moudrým býti aneb pradědeček po škole – toť název úžasné výstavy Městského muzea a galerie v Břeclavi, na kterou bychom chtěli pozvat všechny děti, ale i dospělé. Budou-li se dítka školou povinná o prázdninách nudit, podnikněte s nimi výlet nejen do Břeclavi, ale také do minulosti, do časů, kdy denně usedávali do školních lavic naši dědečkové…


 

Uč se synu moudrým býti aneb pradědeček po škole

Výstava s bohatým doprovodným programem návštěvníky přenáší na začátek 20. století do školy našich prapradědečků za časů vlády Habsburků v c.k. dědičných zemích rakouských včetně Království českého, Markrabství moravského a Vévodství slezského.

Dětem se zde škola představí ne jako místo pro permanentní učení a s tím spojené starosti, svět kroužících špatných známek, nesympatických nařízeních a zákazů, ale jako instituce s dlouhou a rozhodně zajímavou historií.

Program ve výstavě přináší rámcové svědectví o tom, jak se měnila podoba a význam školy, způsob a obsah výuky, učební pomůcky, vybavení tříd, postavení vyučujících a samotných žáků. Navíc pak celou řadu zajímavostí a perliček ze života tehdejších dětí a jejich učitelů.

Návštěvníci prožijí „hodinu“ ve starodávné škole. Mimo jiné si mohou zkusit psát na břidlicové tabulky, namáčecími pery v dobových předpisech, nezbedníci si vyzkouší k čemu sloužila oslovská lavice, rákoska či jak se klečelo na hrachu. Přiblíží se tak atmosféra doby, kdy ve školních třídách se tísnily desítky často bosých dětí, kteří sem chodili i několik kilometrů z okolních vesnic a samot.

Autentické vybavení třídy i učební pomůcky pocházejí ze sbírek Muzea Komenského v Přerově (velmi zajímavou část tvoří esteticky propracované pomůcky do přírodozpytu – předmětu zahrnující dnešní fyziku a chemii), ze sbírek Městského muzea a galerie Břeclav i z přírodovědného kabinetu břeclavského gymnasia. Komenského teorie o názornosti výuky doplňují i školní obrázky, mapy, či soubor vycpanin.

Výstava trvající do 25. září tohoto roku je vhodná jak pro školní kolektivy, tak i pro individuální návštěvníky a skupiny. Těšíme se na setkání v muzeu pod vodárnou.

PhDr. Alena Káňová

Více na www.muzeumbv.cz

 


 

Výstava UČ SE SYNU MOUDRÝM BÝTI aneb PRADĚDEČEK PO ŠKOLE

18. května až 25. září 2011
Otevřeno denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hod.
- více o akci po kliknutí ZDE

 

I. ročník – MUZEJNÍ DÍLNIČKY výtvarného charakteru

23. až 26. srpna 2011
Každý den od 9.00 do 11.00 hod.
více o akci po kliknutí ZDE

 

 

29-06-2011-BK