Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

TIC Velké Pavlovice nositelem certifikátu A.T.I.C. ČR

Ve středu, dne 14. srpna 2013, obdrželo Turistické informační centrum Velké Pavlovice Certifikát klasifikační třídy B jednotné certifikace turistických informačních center České republiky provedené agenturou A.T.I.C. ČR. Tento certifikát byl TIC udělen již 12. června 2013 a to na základě úspěšné kontroly prověřující veškeré nutné podmínky a standardy poskytovaných služeb.

Jednotný certifikát, který je TIC povinno vyvěsit ve svých interiérech na viditelném místě, je dokladem o splnění základního standardu služeb TIC a současně podmínkou pro certifikaci v rámci Českého systému kvality služeb či klíčem k dotacím na podporu činnosti TIC v rámci jednotlivých krajů. Zavedením tohoto certifikačního systému se vytváří základní předpoklad pro trvalé zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb TIC v České republice.

Certifikáty vydané 12. června 2013 mají platnost do 12. června 2015, tedy dva roky. Poté, pokud bude mít TIC zájem, se může přihlásit do navazující certifikace, opět na další dva roky.

Infocentra, která se dobrovolně přihlásila ke zcela úplně první pilotní certifikaci, jsou rozdělena do tří tříd A, B nebo C a to dle rozsahu nabízených a poskytovaných služeb.

TIC Velké Pavlovice splnilo podmínky pro standard B:

- splňuje minimální standard služeb
- otevřeno je celoročně minimálně 5 dní v týdnu, min. 40 hodin týdně, v hlavní
turistické sezóně je otevřeno minimálně 6 dní v týdnu, min. 45 hodin týdně
- poskytuje informace alespoň ve 2 světových jazycích, přičemž jeden z nich
může být na úrovni pasivní znalosti
- umožňuje veřejnosti přístup na internet (zpoplatněný nebo bezplatný)
- zprostředkovává průvodcovskou službu
- pracovníci TIC mají minimálně středoškolské vzdělání
- nejméně 1 pracovník TIC se alespoň 1 x ročně účastní vzdělávacího
programu A.T.I.C. ČR, CzechTourism, nebo jiného vzdělávacího programu
v oblasti cestovního ruchu. Účast na vzdělávání je prokazatelná podpisem
účastníka v prezenční listině, získáním certifikátu, apod.

Více o certifikaci se dovíte po kliknutí ZDE a nebo na webových stránkách A.T.I.C. ČR – www.aticcr.cz

Infocentrum, jež touto prestižní certifikací úspěšně prošlo snadno poznáte, musí mít na svých dveřích či na jiném viditelném místě vylepeno níže znázorněné logo. TIC Velké Pavlovice jej má umístěno právě na vstupních dveřích.


Karolína Bártová

 

 

 

 

 

15-08-2013-BK