Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

TIC dostane finanční injekci z kraje

Ve čtvrtek dne 18. června 2020 se konalo z důvodu COVID-19 odložené 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje v Brně. 

Jedním z hlavních bodů programu bylo projednání a následné případné odsouhlasení či neodsouhlasení žádostí o poskytnutí finanční podpory na zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji.

O tuto dotaci požádalo jako každoročně i velkopavlovické TIC, stejné možnosti využilo včetně nás celkem 34 žadatelů napříč Jihomoravským krajem. Je velmi potěšující, že se našemu infocentru podařilo dotaci získat, a to v plné výši, o kterou v měsíci únoru l.r. požádalo, ta činí 48.615,- Kč.

Taková finanční injekce přijde vždycky vhod, a to za všech okolností. Letos se určitě každá koruna hodí o to víc, že ze všeobecně známých důvodů předpokládáme zvýšený počet návštěvníků. Dovolené v zahraničí komplikuje kononavirová pandemie, do nejrůznějších států a oblíbených destinací buď nelze vycestovat vůbec anebo s většími či menšími problémy, a tak se spousta občanů naší republiky rozhodla zůstat doma.

Dovolenou si však rozhodně neodepřou a stráví ji v tuzemsku. Pravděpodobnost hraničící s jistotou dává tušit skutečnost, že se na TIC o prázdninách dveře netrhnou a bude potřeba každá ruka. Proto jsme na konečný verdikt JMK netrpělivě čekali. Finance budou totiž z převážné části použity na pokrytí mzdy brigádnici, která ve valné většině případů odslouží víkendové služby a služby o svátcích. Dále bude dotace použita na dotisk propagačních letáků, map a na úhradu certifikačního poplatku.

Text: Karolína Bártová, referentka Turistického informační centra Velké Pavlovice / 19.6.2020