Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Teplý červnový večer patřil vzpomínce na vinaře Aloise Václava Horňanského

Sobotní večer dne 28. června 2008 patřil vzpomínce na Aloise Václava Horňanského (1871 – 1938), propagátora pěstování révy vinné a meruněk a zároveň i zakladatele Šlechtitelské stanice vinařské ve Velkých Pavlovicích. K příležitosti připomenutí si 70. výročí úmrtí této významné osobnosti byl před ŠSV uspořádán vzpomínkový večer s cimbálovou muzikou Klaret, velkopavlovickými mužáky Presúzní sbor a se skleničkou osvěžujícího vína.

Akce byla zahájena proslovem starosty města Ing. Pavla Procházky, který vyzvednul obrovský přínos Aloise Václava Horňanského pro Velké Pavlovice a současně i pro celé moravské vinohradnictví a ovocnářství. Poté pohovořil o dnešní práci Šlechtitelské stanice vinařské její majitel JUDr. Miroslav Hrabal.

Závěrečným pietním aktem zahajovací části vzpomínkového večera bylo odekorování pamětní desky věnované A. V. Horňanskému (deska byla umístně na budovu ŠSV roku 1988) věncem z rukou představitelů města a místních vinařů. Stuha nese nápis „S úctou moravští vinaři A. V. Horňanskému“.

Teplý červnový večer se nesl v příjemné přátelské atmosféře. Velmi potěšující je vysoká účast místních vinařů a občanů města.

 

Vzpomínkový večer na A. V. Horňanského obrazem ...

 

 

Foto © 2008  Ing. Zdeněk Karber

29-06-2008