Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tazatelské šetření v zemědělství

Český statistický úřad bude ve dnech 12. září - 15. listopadu provádět "Tazatelské šetření v zemědělství 2016". Šetření se uskuteční u zemědělských subjektů provozujících zemědělskou výrobu.

Smyslem zjišťování je získání údajů ze všech členských států EU k určování zemědělské a agroenvironmentální politiky Společenství. Data jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým úřadem.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením pro tazatele. Tyto doklady ve spojení s občanským průkazem opravňují tazatele k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2016. Vedle externích tazatelů se do šetření může tapojit i zaměstnanec ČSÚ, který se prokáže průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ing. Helena Kratochvílová
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně


07-09-2016 PV