Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Také jste dlouho čekali na odevzdání odpadu na sběrném dvoře?

V sobotu, dne 4. dubna 2020, byl po delší době otevřen od 8:00 do 12:00 hodin sběrný dvůr. Po zvážení „pro“ a „proti“ se tak vedení rozhodlo po konzultaci s obsluhou sběrného dvora. 

Důvodů pro otevření dvora bylo více. Nechtěli jsme, aby se občané začali zbavovat komunálního odpadu spalováním anebo snad dokonce odhazováním do přírody. Také je jasné, že když se zdržuje doma více osob, produkují i více odpadu a nemusí k jeho odkládání postačovat nádoby k tomu určené.

A proč se vlastně tvořila dlouhá řada u sběrného dvora? Mimo jiné proto, že někteří občané neměli odpad nachystaný vytříděný a třídili až u kontejnerů a také proto, že někteří pojali sobotu jako nejvhodnější den k úklidu na půdách, v humnech, na dvorech nebo ve stodolách  a na sběrný dvůr se točili v době platnosti opatření o omezení pohybu i dvakrát.

To že probíhalo odbavování na sběrném dvoře pomaleji než obvykle není chyba obsluhy. Pravidla byla takto domluvená a nebylo možné pouštět více lidí na dvůr, protože člověk je tvor vynalézavý a přemýšlí jak si odkládání odpadu co nejvíce ulehčit. A proto musela být kontrola důsledná.

Sběrný dvůr bude opět uzavřen minimálně do 17. dubna 2020. Zda bude v sobotu 18. dubna otevřen, budete včas informováni.

Před branou sběrného dvora se v době
mimořádného otevření tvořila dlouhá fronta...

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Jiří Schäfer / 6.4.2020