Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tak jako každý rok, začal i letos nový školní rok

Prázdniny skončily a škola opět po dvou měsících ožila. V pondělí, dne 3. září 2012,  začal nový školní rok 2012/2013. Tradičně bylo připraveno v aule školy slavnostní zahájení pro žáky prvních ročníků. Se smíšenými pocity očekávání i obav usednou do lavic na gymnáziu poprvé.

Nové žáky a jejich rodiče přivítal ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč za účasti pana starosty Ing. Pavla Procházky. Pan starosta ve svém vystoupení zdůraznil význam střední školy pro město a popřál novým studentům úspěšný školní rok. Ředitel školy představil přítomným třídního učitele 1. A -  Mgr. Zdeňka Sovadinu a třídní učitelku Primy - Mgr. Lucii Hyklovou. Poté ve stručnosti seznámil s organizací školního roku a výukou.

Pokles počtu uchazečů o studium na střední školy se projevuje i v letošním školním roce. Do prvního ročníku čtyřletého studia nastoupilo jen 13 žáků. Do prvního ročníku osmiletého studia nastoupilo 29 přijatých uchazečů.

V budově gymnázia bylo rušno i o prázdninách. Ve dvou patrech se měnila okna, malovaly třídy a do učeben byla instalovaná nová audiovizuální technika.

Do těchto nově vymalovaných a uklizených tříd přicházeli ostatní studenti, kde se setkali se spolužáky a třídními učiteli. V tomto školním roce bude skládat maturitní zkoušku ve dvou třídách 48 studentů.

 Gymnázium Velké Pavlovice

Všem přejeme úspěšný šestnáctý školní rok!

 

 

05-09-2012 PV