Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Svoz biologicky rozložitelných odpadů

Město Velké Pavlovice a firma Hantály a.s. oznamují, že první svoz rostlinného odpadu z biopopelnic proběhne v úterý 4. června. Svozy budou probíhat 1x za 14 dnů vždy v úterý v lichý týden. Firma Hantály tímto žádá občany, aby v den svozu byly biopopelnice nachystány k výsypu v 6.00 hodin ráno.

Město bude provádět svoz rostlinného odpadu souběžně s firmou Hantály pouze do konce června. Od července bude svoz provádět již jen firma Hantály a pouze z hnědých biopopelnic s nálepkou Bioodpad. Pytle ani jiné nádoby sváženy nebudou.

Občanům Velkých Pavlovic je pro tuto službu zdarma poskytnuto 600 kusů nádob. Po vyčerpání tohoto množství si občané budou tyto nádoby pořizovat na vlastní náklady. Žádáme proto občany, kteří mají zájem o odvoz bioodpadu, aby se obratem nahlásili na městském úřadě, kde jim bude zdarma poskytnuta bionádoba. Objednávky bionádob na tel: 519 365 340, informace o svozu na tel: 602 746 252 (pan Kunický).


 

28-05-2013 PV