Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Svatohubertská mše * videoreportáž

V podvečer 29. října 2011 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konala již tradiční troubená Svatohubertská mše svatá. Ta se koná k poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé myslivce a lesníky. Na lesnice troubili trubači Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Troubená mše je unikátním hudebním uměleckým dílem i skutečným zážitkem pro laiky i všechny milovníky hudby. Slavnostní mši celebroval administrátor velkopavlovické farnosti P. ThLic. Marek Kardaczyňski.

Svatý Hubert žil na přelomu7. a 8. století. Legenda vypráví, že hledal útěchu ze smrti manželky v lovu a na Velký pátek se setkal s jelenem, kterému mezi parohy svítil kříž. Uslyšel prý otázku: "Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!" Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu.
Asi roku 705 byl biskup Lambert v obci Lutychu zavražděn. Hubert se stal jeho nástupcem na biskupském stolci a v Lutychu, na místě mučednické smrti předchůdce, postavil katedrálu. Do Lutychu také přeložil biskupské sídlo a přispěl k tomu, že se z obce stalo rozrůstající se město.

Svatý Hubert je patronem myslivců a střelců, řezníků, kožešníků, soustružníků, kovodělníků, slévačů, matematiků. Je vzýván proti pokousání psem, uštknutí a strachu
před vodou.

Miroslav Grégr

 

Svatohubertská mše svatá
VIDEOSTUDIO MIROSLAV GRÉGR

 

31-10-2011 PV