Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Svatému Urbanovi už smutno nebude, společnost mu dělá mladá Oskeruše

V rámci připomenutí si Dne stromů se věnovali studenti velkopavlovického gymnázia několika aktivitám přispívajícím k všeobecné osvětě místních občanů i návštěvníků města a také ozelenění Velkých Pavlovic. V dopoledních hodinách se za doprovodu vyučujících vypravili na Náměstí 9. května, kde před radnicí označili cedulkami několik zde rostoucích stromů. Z nich se nyní dovíme přesné pojmenování stromů, původ a mnohé další zajímavosti.

Přesně v poledne se pak vydali ke kapličce sv. Urbana, jež se nachází na příjemném vyhlídkovém místě nad Velkými Pavlovicemi, v trati Nad Zahradami. Zde za pomoci pana Herzána ze Služeb města a za odborného výkladu pana učitele Tesaře vysadili mladý stromek oskeruše, nazývaného Strom slovácka.

Studenti i profesoři se aktivně zapojili do práce – především mužská část si zkusila, jak těžké je vlastníma rukama vyrýt metr hlubokou jámu. Jak se dověděli, u tohoto náchylného stromu je při výsadbě velmi nutná řádně prokypřená a provzdušněná půda.

Pokud se stromek pěkně ujme, za několik dlouhých let se zajisté stane jeho stín hezkým místem k posezení v trávě, odpočinku a rozhlédnutí se po našem vinorodém kraji. Určitě se tady zastaví i některý z dnes zde přítomných studentů a řekne si, tento strom jsem tu sadil i já ...

 

U kaple sv. Urbana našel svůj domov nový "Strom slovácka"

Foto © 2008  Karolína Bártová

20-10-2008