Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Stužkování 2016 - studenti maturanty

Páteční podzimní podvečer 4. listopadu 2016 se stal pro studenty oktávy a 4.A významným dnem, neboť byli slavnostním stužkováním uvedeni do řad maturantů velkopavlovického gymnázia. 

Do zcela zaplněné auly, kde se tato slavnost konala za přítomnosti rodičů, přátel a dalších hostů, nastoupilo 30 studentů s velkým očekáváním. Po zahájení ceremoniálu třídními učiteli Mgr. Petrem Horáčkem a PhDr. Stanislavem Rubášem byli studenti pasováni na maturanty. S motivačním projevem ke studentům vystoupil pan ředitel PaedDr. Vlastimil Kropáč, který studentům popřál hodně štěstí a elánu do náročné práce spojené s vykonáním zkoušky dospělosti.

Celý ceremoniál příjemně zpestřil klavírní doprovod Michala Podrazila a nechyběl ani proslov samotných maturantů. Při projekci fotografií, nejen ze školních lavic, zajisté každý zavzpomínal na předešlé roky a povzdechnul si, jak ten čas letí.

Věřme, že všichni studenti maturitní zkoušku úspěšně složí a že jim tato zkouška dospělosti bude vstupní branou do dalšího života plného přání, očekávání a nadějí.

PeadDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 9.11.2016

Gymnázium - Stužkování studentů do řad maturantů