Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Studie hřiště za kostelem

Velké Pavlovice mají prostranství pro odpočinek i pro zábavu a každý si může najít místečko, které mu vyhovuje. O příjemné prostředí v různých zákoutích se starají pracovníci služeb města. Zub času se však podepíše na všem, a co bylo před desítkami lety úžasné, nemusí být úžasné ještě dnes. Přistupuje se tedy k radikálním úpravám, tzv. revitalizacím.

Město Velké Pavlovice nechalofirmou ACER WOODWAY s.r.o. zpracovat ideovou studii na revitalizaci prostoru za kostelem, kde je několik desetiletí dominantou házenkářské hřiště - nyní dětmi využívané pro míčové hry.

Zadání pro projektanty nebylo nijak svazující. Zachování a rozšíření dětského hřiště s herními prvky, zachování hřiště pro míčové hry a vytvoření odpočinkových ploch.

Zhotovená studie byla prodiskutována radními. Debatovalo se hlavně o zmenšení bývalého házenkářského hřiště, které bývá v zimních měsících „ledováno“ pro potřeby bruslařů.
Bylo dohodnuto, že budou nejprve doplněny herní prvky na dětské hřiště a to dle zpracované studie. Další etapy úprav se budou provádět postupně.

Město Velké Pavlovice požádalo Jihomoravský kraj o finanční podporu na herní prvky pro děti a bylo úspěšné. Mimořádná dotace ve výši 200tis.Kč byla schválena a Rada města rozhodla o pořízení herního prvku „Nevěže tři“.

Byli osloveni tři výrobci zabývající se výrobou dětských hřišť. Nejnižší nabídku podala firma Hřiště hrou s.r.o. (189tis. Kč včetně DPH), se kterou bude uzavřena smlouva na dodání. Pro zajímavost – nejvyšší nabídka činila 257tis. Kč. Nabídnutá nízká cena umožňuje pořízení dalšího hracího prvku, popř. úpravu dopadových ploch na hřišti – ale to vše až po „výstavbě“ prvku „Nevěže tři“, který by měl být dodán do 30. září letošního roku.

 

Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice


 

Herní prvek "Nevěže tři"

 

 

 

Studie revitalizace prostoru stávajícího hřiště u kostela

 

hriste (1).jpg

 

hriste (2).jpg


23-08-2016 PV