Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Studentský víkendový maraton s literaturu

Letos se již popáté konala Literární dílna tvůrčího psaní na půdě Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně. Zúčastnilo se jí celkem dvacet tři studentů, včetně pěti  studentek velkopavlovického gymnázia. Literární dílnu vedly Mgr. Lenka Marková a Mgr. Renata Bláhová. Během tří dnů strávených ve škole jsme měli možnost zdokonalit své literární schopnosti pomocí různých, často náročných, ale i zábavných metod a také se seznámit s novými  lidmi.

Páteční dopoledne jsme zahájili dramatickou dílnou v lužáneckém Labyrintu na téma Evžen Oněgin. Věnovali jsme se i výtvarnému umění a vyzkoušeli si techniku zvanou froasáž. Večer jsme vyrazili na cenami ověnčené představení divadla Reduta, Korespondence V+W. Toto představení bylo zajímavé zpracováním i hereckými výkony.

Vyčerpávající sobotu jsme začali literárním cvičením 3x30 minut. Tato technika spočívá v nalezení, popisu a následném zpracování  textu v přesně rozvrhnutých třicetiminutových intervalech. Po krátké tvorbě poezie jsme se vrhli na náročnou mapu, plnou spletitých vztahů a postav, podle které jsme měli vytvořit příběh. Psaní mnohdy i několikastránkových románů jsme mohli přerušit díky besedě s autorem amatérských filmů, Martinem Fialou, studentem brněnské Jarošky. Večer se naplnil vytvářením malých sbírek poezie, dokončováním prací, které se protáhlo až do pozdních večerních a ranních hodin.

V neděli už nás čekalo jen setkání s reportérkou České televize, Norou Janečkovou, díky které jsme nahlédli za oponu televizního zpravodajství, což byl závěr našeho literárně-kulturního maratonu. 

Sešla se skupina různorodých lidí, kteří se za pouhé tři dny naučili přijímat inspiraci nejen od učitelů a přednášejících, ale i od sebe navzájem, a tak vytvořili skvělou tvůrčí atmosféru.  I přes nedostatek spánku jsme se výborně bavili, hlavně nad čtením našich prací. Na závěr je třeba profesorkám poděkovat za vznik a organizaci této úžasné akce.

Inka Koutná a Eliška Mainclová, Gymnázium Velké Pavlovice

´

Fotogalerii z literárně-kulturního maratonu za účasti pětice studentů
velkopavlovického gymnázia otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

 

 

19-09-2012-BK