Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Studentka gymnázia na stupni vítězů

V sobotu 4. dubna 2009 proběhlo v aule Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity  regionální kolo 43. ročníku soutěže ARS Poetica - Puškinův památník. Této recitační  soutěže v ruštině  se žáci z Velkých Pavlovic s úspěchem zúčastňovali již od jejích počátků. Tenkrát byli pečlivě připravováni panem učitelem Františkem Jarošem a paní učitelkou Jaroslavou Švástovou. Díky nim  si mnozí žáci našli svou cestičku k recitaci i k ruštině.

Dnes zájem o ruský jazyk roste a jeho výuka se na gymnázium zase vrací. Veronika Bezvodová  je  studentkou teprve prvního ročníku, ruštinu jako druhý cizí jazyk se učí necelý školní rok. Přesto soutěžní porotu Puškinova památníku zaujala natolik, že ve velké konkurenci  studentů z gymnázií celého regionu dosáhla úctyhodného 3. místa. V kategorii slovního přednesu si všechny získala svým dramatickým zpracováním básně Studenti od Eduarda Asadova. Ze soutěže si odvezla kromě diplomu i chuť dále svůj talent rozvíjet.

Mgr. Jana Lorenzová

 

Veronice k úspěchu blahopřejeme a přejme spousty dalších úspěchů
nejen ve studiu cizích jazyků!

 

07-04-2009