Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Studenti v Mendelově muzeu v Brně

Dne 19. listopadu 2012 jsme se vydali spolu s kvintou a našimi vyučujícími biologie, Ing. Oldřichem Tesařem a Mgr. Janou Michnovou, autobusem do Mendelova muzea v Brně, kde nám Město Velké Pavlovice zajistilo účast na jedné ze série přednášek s biologicko-zemědělskou tématikou, pořádanými několika zemědělskými výzkumnými ústavy.

Celkem nás jelo do Brna 30 studentů, což byla právě kapacita malého sálku v Mendelianu, ve kterém se přednášky konaly. Během jedné hodiny jsme si vyslechli zajímavou přednášku RNDr. Grigy a Ing. Dostálové, zástupců bývalého Výzkumného ústavu pro šlechtění luskovin a lnu, který se dnes jmenuje mnohem světověji – Agritec Plant Research.

Nejdříve jsme se byli stručně obeznámeni s historií tohoto ústavu, následovalo trochu teorie o šlechtění k chorobám stále odolnějších a výkonnějších odrůd hrachu a přednáška potom pokračovala ukázkami hrachových odrůd, které se ústavu podařilo v posledních desetiletích vyšlechtit. Zajímavou části přednášky pro většinu z nás byla krátká diskuse o geneticky upravených čili modifikovaných plodinách, které mohou získávat nebývalé užitečné vlastnosti , a to pomocí genů, uměle vnesených do jejich buněk dokonce ze zcela jiných skupin organizmů. Dozvěděli jsme se například, že zatímco v USA tyto plodiny dnes již tvoří podstatnou část sortimentu odrůd (kukuřice, řepky, sóji aj.), v Evropské Unii jim zatím “pšenka příliš nekvete,“ protože vlády i veřejnost mají z těchto odrůd strach a brání se jejich šíření a využívání. No, máme alespoň o čem přemýšlet……. Tato přednáška byla hodně naučná a dozvěděli jsme se z ní mnoho zajímavých informací. I když některé z nich byly pro nás zatím málo srozumitelné, jako celek nám umožnily dívat se na biologii trochu jinýma očima – jako jeden z prostředků zlepšení našeho života. Prostě má smysl se biologii učit a objevovat nové poznatky.

Po přednášce nás jedna z pracovnic Mendelova muzea zavedla na krátkou návštěvu do přilehlé starobrněnské baziliky Panny Marie, úchvatného, byť ledově chladného gotického chrámu s nádherným sloupovím a fascinující výzdobou, třemi varhanami a místem věčného odpočinku slavné české Přemyslovny - královny Elišky Rejčky. Tady na nás doslova dýchla historie a její uplynulá staletí.   

Exkurze byla završena návštěvou zachovaného a dosud využívaného Mendelova včelína v polopřírodním parku za muzeem, kde našim průvodcem byli dva nestoři Výzkumného ústavu pícninářského, Doc. RNDr. Vladimír Ptáček  a RNDr. Jan Hofbauer – dva šediví staří pánové, nabití praktickými zkušenostmi z chovu včel a čmeláků, které se nám v krátkosti snažili předat. Aby naše beseda nabyla na autentičnosti a trochu i napětí, opodál poletovaly okolo venku stojících úlů čiperné včelky, které příjemně teplé počasí vylákalo z jejich temných příbytků na osvěžující proletění se podzimní přírodou. Jejich aktivitu jsme naštěstí všichni přežili bez nepříjemného žihadla, zato obohaceni o zajímavé zážitky a dojmy.

Při představě, že se zde před téměř dvěma stoletími procházel a tady pilně pracoval sám zakladatel světové genetiky a jeden z nejslavnějších Moravanů, na některé z nás padala až nábožná úcta. Je škoda, že kvůli krátkému času, vymezenému pro naši exkurzi, jsme již neměli čas zavítat do výstavních síní Mendelova muzea. Snad tedy někdy příště…

        Ing. Oldřich Tesař a studenti 1.A

 

Fotogalerii z návštěvy Mendelova muzea otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2012 Ing. Zdeněk Karber

26-11-2012 PV