Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Studenti si připomněli světový DEN ZEMĚ

Den Země je den, který je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí je 22. duben ekologicky motivovaný svátek, který si klade za cíl připomenout, rozvíjet diskuzi a upozornit nejširší veřejnost na dopady ničení životního prostředí. Největší význam Dne země spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního a celosvětového kontextu.

Studenti tříd 3.A a septimy Gymnázia Velké Pavlovice připravili pro ostatní třídy zajímavý dopolední program. V rámci tohoto dopoledne to byli právě studenti, kteří sestavili soutěžní družstva, připravili otázky na různá témata z přírody, ekologie ale i z orientace v nejbližším okolí. Soutěžní družstva studentů postupně procházela jednotlivá stanoviště v okolí města a za správně zodpovězené otázky získávala body. Družstvo ve složení Veverková, Fridrich, Melichar, Machač, Šupolíková zvítězilo v kategorii nižšího stupně gymnázia. V kategorii vyššího stupně gymnázia si prvenství odneslo družstvo ve složení Buchta, Dvořáková, Zelinková, Grůzová.

Tradicí se stává, že v tento den studenti prvních ročníků (prima, 1.A), kteří v tomto školním roce zahajují na škole studium vysazují ve městě svůj strom. V letošním roce vysadili dva stromy čeledě Katalpa přímo před okny své školy a denně se o něj budou starat. S vědomím, že naše Země nám není lhostejná se všichni rozcházeli domů.

Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

23-04-2009