Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Studenti - senioři v Praze

V úterý 12. prosince 2023 naše skupina studenů univerzity třetího věku vyrazila za studiem do Prahy. Nejprve nás čekala prohlídka unikátní památky - Svatováclavské rotundy na Malostranském náměstí. Rotunda se nachází v objektu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy byla náhodně objevena v roce 2004, ale archeologický výzkum byl proveden až v roce 2016 díky sbírce dobrovolných dárců a Norských dotačních fondů. Rotunda skrývala velké množství archeologických nálezů od 8. století, vznik samotné rotundy se datuje do 11. století a pravděpodobně byla zbudována na místě, kde došlo k zázraku při převozu těla knížete Václava po jeho vraždě v roce 935. Rotunda je veřejnosti přístupná jen na svátek Sv. Václava 28. září, a to omezenému počtu lidí. Proto jsme rádi, že jsme mohli toto výjimečné místo české historie navštívit. 

Poté jsme se přesunuli do učebny Katedry andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty UK, kde nás uvítal prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, a také děkan Pedagogické faktulty, prof. Michal Nedělka, k nám pronesl několik slov o významu vzdělávání i ve vyšším věku.

Tady se naši studenti přidali k postgraduálním studentům pedagogického managementu a společně pracovali v hodině mezigeneračního mentoringu. Spolupráce byla výborná, všichni studenti se ve workshopové části skvěle bavili a vzájemně se obohatili o mnohé životní zkušenosti. S díky jsme se rozloučili s našimi mentory a vyrazili si užít vánoční atmosféru adventní Prahy.

Celý výlet dopadl výborně. Přinesl nám mnoho poučení a zábavy a už se moc těšíme na jarní návštěvu botanické zahrady a následné předávaní absolventských certifikátů v budově starobylého pražského Karolina.

Akce pro seniory * Studenti Univerzity třetího věku navštívili hlavní město Praha

Text: Mgr. Alexandra Mazalová, MBA / Foto: Oldřich Otáhal / 18.12.2023