Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Studenti poznávají historii Senice

Gymnázium Velké Pavlovice a Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici získaly podporu Evropské unie pro projekt s názvem „Společnými aktivitami k novým vědomostem“. V rámci toho projektu se studenti obou škol setkávají při poznávání okolí Velkých Pavlovic, nebo okolí Senice. Jedna z aktivit se uskutečnila ve středu 6. dubna 2011 a byla zaměřena na historii okolí Senice.

Paní Mgr. Burinová spolu se senickými studenty připravila pro studenty naší 2. A putování po místech, která jsou spojena s působením osobností slovenského národního obrození. Navštívili jsme obec Hlboké, kde působil Jozef Miloslav Vojanský, blízký spolupracovník Ĺudovíta Štúra.  Přičiněním těchto osobností získali Slováci spisovný slovenský jazyk. Životní osudy tohoto evangelického kněze nebyly jednoduché. Svědčí o tom i fakt, že musel být pohřben v rohu hřbitova, kam se ukládali sebevrazi. Až po 2. světové válce, byly jeho ostatky slavnostně umístěny do čestného hrobu a nad ním vztyčena mohyla, kterou navrhl známý architekt Dušan Jurkovič.

Naší další zastávkou byl Borský Mikuláš, rodiště Jána Hollého, slovenského buditele. Návštěva jeho rodného domku nás všechny zaujala. Málokdo si dokázal představit, jak lidé před 200 lety žili. Velmi sympatická paní průvodkyně nám, kromě jiného, objasnila i způsoby pěstování a zpracování technického konopí. Tato tematika studenty, vcelku pochopitelně, velmi zajímala. Konopí se zpracovávalo nejen na výrobu lodních lan, ale i jako tkanina a olej. Ten má mít velmi pozitivní účinek na nervovou soustavu.    Poslední zastávkou našeho putování za historií senického regionu byla Skalica. Město, v němž naleznete 15 kostelů, zbytky hradeb, jejichž součástí je románská rotunda svatého Jiří, nebo budovu Záhorského muzea, jejímž autorem je již zmíněný Dušan Jurkovič. Celý den nás provázelo příjemné letní počasí, ale nejen ono se zasloužilo o to, že projektový den se vydařil. Je třeba poděkovat našim slovenským partnerům za bezchybnou organizaci a všem studentům za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Pavla Míchalová a Mgr. Jana Vedrová

 

12-04-2011 PV