Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Studenti na Den Země sázeli stromy

Studenti Gymnázia Velké Pavlovice na Den Země 22. dubna 2013 vysadili 16 vzrostlých  stromůBiocentru Zahájka a v parku u Trkmanky. Do zeleně města a okolí přibyly javory babyky, javory kleny, duby zimní, olše lepkavé a lípy srdčité. To vše podle projektů Ateliéru Fontes a Ing. Jany Kůrové z Brna.

Ing. Zdeněk Karber 


Voda v naší krajině

22. duben je tradičně oslavován jako ekologický svátek - Den Země. Stalo se již tradicí, že tento den je pro studenty našeho gymnázia dnem projektovým. V letošním roce přálo počasí, které nám umožnilo uskutečnit všechny plánované aktivity. Projekt Voda v naší krajině se stala v letošním roce dominantním prvkem celého projektového dne. Tento projekt je finančně podpořen z dotace Jihomoravského kraje, kterou naše škola získala pro oblast environmentální výchovy a vzdělávání.

V rámci projektového dne žáci školy zmapovali současný výskyt a rozsah stojatých a tekoucích vod v krajině města Velké Pavlovice. V laboratořích provedli analýzu odebraných vzorků. Ve spolupráci s pracovníky technických služeb MěÚ Velké Pavlovice vysadili dřeviny v mokřadním biocentru Zahájka a v parku u zastávky. Zajímavý výklad, včetně rad jak stromy správně vysadit a jak o ně následně pečovat, předal žákům školy pan Ing. Zdeněk Karber. Nezbytným předpokladem aktivit v biocentru Zahájka bylo zpracování ekologického snímku. Součástí projektového dne byla odborná přednáška s panem Dvořákem z AOPK na téma Mokřady v naší krajině, která se uskutečnila v Ekocentru Trkmanka. Žáci školy se rovněž seznámili s naučnou stezkou Plíce našeho města a s naučnou stezkou Zastavení v krajině meruněk a vína. Studenti starších ročníků vyráběli hmyzí domky, které následně umístí do přírody.

Plánovaný projektový Den Země splnil naše očekávání a stal se cenným zdrojem informací pro další řešení projektu a připomněl všem studentům, že je důležité věnovat pozornost našemu životnímu prostředí.


      PaedDr. Kropáč VlastimilDen Země


Den Země je nejdůležitéjší svátek, který se váže k ochraně životního prostředí. Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světě se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.

Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

 

22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.

 

zdroj: www.denzeme.cz

 

Fotogalerii ze sázení stromů studenty otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber

 

22-04-2013 PV