Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Studenti gymnázia opět usedli do školních lavic

Přípravě nového školního roku 2019/2020 na Gymnáziu Velké Pavlovice věnovali všichni vyučující a provozní pracovníci náležitou pozornost. Období letních školních prázdnin již bylo tradičně ve znamení oprav, výmalby a generálního úklidu celé budovy školy.

Kompletní nové vybavení kmenové třídy přivítalo studenty kvinty. Rekonstrukce se dočkalo sociální zařízení a koupelna chlapců v II. NP, byla provedena výměna osvětlení v kvartě a posilovně, výměna podlahy v kvintě a před dokončením je oprava atletické dráhy sportovního areálu školy. 

Vyučující připravovali své třídy, chystali učební a výchovně vzdělávací plány, věnovali pozornost výzdobě tříd. V pondělí 2. září 2019 jsme v aule školy za účasti starosty města Velké Pavlovice pana Jiřího Otřela přivítali studenty prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Pan starosta popřál novým studentům hodně úspěchů ve studiu a zdůraznil důležitost středoškolského vzdělání absolventů školy pro rozvoj regionu a samotného města.

Studenti dalších ročníků byli přivítáni ředitelem školy a třídními učiteli v kmenových třídách. 

Pro tento školní rok jsou třídnictvím pověřeni: Prima – Mgr. Strouhalová, Sekunda – Mgr. Míchalová, Tercie – Mgr. Braunová, Kvarta – Mgr. Tomková, Kvinta – Mgr. Lorenzová, Sexta – Mgr. Spěšná, Septima – Mgr. Kadlec, Oktáva – Mgr. Riláková, 1.A – Mgr. Sovadina, 2.A – PhDr. Rubáš, 3.A – Mgr. Vašíček, 4. A - Ing. Holásková.

Přeji touto cestou všem vyučujícím a provozním pracovníkům úspěšný vstup do nového školního roku, vzájemné pochopení, toleranci a samozřejmě trpělivé a snaživé studenty. Studentům nejen maturitní ročníku přeji hodně elánu při plnění školních povinností.

Text: PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / 9.9.2019