Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Studenti a žáci na happeningu k oslavě DNE ZEMĚ

Město Velké Pavlovice je jedním z partnerů projektu v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem:

Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky
Kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0006,

jehož hlavním cílem je propagovat přírodovědné a technické obory
aktivitami směrujícími k popularizaci výzkumu a vývoje a badatelsky orientované výuce.

V rámci tohoto projektu se ve středu dne 22. 4. 2015 uskutečnil
na Gymnáziu a ZŠ ve Velkých Pavlovicích happening k oslavě Dne Země.

 

Žákům se představili partneři projektu Zemědělský výzkum s.r.o., Troubsko, Agritec Plant Reseach, s.r.o., Šumperk, Vysoká škola báňská Ostrava, Vysoká škola zemědělská Brno a střední průmyslová škola chemická Brno. Pozvání na happening přijala i Fakulta technologická Vysoké školy Tomáše Bati ze Zlína.

V bohatém programu se žáci seznámili s činností zúčastněných výzkumných ústavů a vysokých škol. V zasedací místnosti MěÚ shlédli zajímavou přednášku výzkumného ústavu z Troubska o čmelácích, kde získali hodně informací o chovu, významu i životě čmeláků. Navštívili stan firmy Agritec Šumperk, ve kterém ochutnali čokoládu a oplatky se lněným semínkem a dozvěděli se spoustu informací o pěstování lnu a technického konopí. Ochutnávku potravin měli i ve stanu výzkumného ústavu z Troubska, který se zaměřuje na šlechtění rostlin – jetelovin, obilnin, kukuřice a různých druhů trav. Vysoká škola báňská přivezla ukázky technických přístrojů a pro děti největší zábavu – skákací boty a jednokolku. Vysoká škola ze Zlína předvedla dětem nové stavební materiály z recyklovaného odpadu a pro ty, které správně vyplnily test k třídění a nakládaní s odpady měla i zajímavé ceny. Prováděla i orientační rozbor vody, při kterém stanovila její tvrdost a přítomnost dusičnanů.

V prostorách základní školy mohli žáci navštívit prezentaci VŠ zemědělské v Brně, kde si prohlédli pod mikroskopem preparáty brouků, sbírky různých druhů mandelinek a jiných škůdců a řešili i soutěžní úkoly, za jejichž splnění získali opět drobné ceny. Velmi se líbily i chemické pokusy, které žákům předvedli studenti 1. ročníku SPŠCH z Brna. V praktické  nabídce výzkumného ústavu z Troubska  si mohli  také izolovat DNA z banánů.

Pro žáky  I. stupně ZŠ si studenti z 3.A třídy středoškolského studia připravili v chemické laboratoři školy jednoduché chemické pokusy, které si děti mohou udělat i doma z domácích surovin. Studenti ze septimy pro ně připravili naučnou stezku, ve které děti prokázaly dobré znalosti ze zdravovědy, poznávání květin a rostlin i orientace ve Velkých Pavlovicích. Žáci II. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázia si mohli prověřit své znalosti v topografii a orientaci v přírodě podle buzoly.

První a druhé ročníky středoškolského studia absolvovaly program v rámci projektu Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky – přednášku o kompostování (zajistil výzkumný ústav Troubsko). Po přednášce studenti navštívili firmu Hantály, kde získali informace o činnosti firmy, prohlédli si kompostování rostlinného odpadu, které firma zajišťuje a nakonec se jeli podívat na bioplynovou stanici do Bořetic. Po návratu si ještě stihli prohlédnout prezentace výzkumných ústavů a vysokých škol.

Den Země se vydařil. Žáci získali spoustu nových informací a odborných poznatků, které jim pomohou v rozhodování o svém budoucím povolání. Happening přispěl i k zatraktivnění výuky v přírodovědné oblasti a k podpoření technického a přírodovědného vzdělávání dětí a mládeže.

To, že se Den Země vydařil ke spokojenosti žáků i zástupců vysokých škol a výzkumných ústavů, dokládá i písemné vyjádření  paní Terezy Sabolové z výzkumného ústavu Troubsko, která s žáky izolovala DNA z banánu.

Vědci ze Zemědělského výzkumu spol. s r.o. spolu se studenty Gymnázia VP v tomto experimentu předvedli, jak jednoduše za použití "domácích chemikálií" získat DNA z obyčejného banánu. Co jsme k pokusu potřebovali? Nádobku s vodou, alkohol, gázu, tekuté mýdlo, trošku soli a banán. Po předvedení pokusu mohli studenti ve zkumavce vidět v horní alkoholové vrstvě DNA ve formě bílé sraženiny. Kromě názorného pokusu studenty zajímala i samotná práce vědce. Ptali se, co musí vystudovat, aby se mohli stát molekulárními biology. Se studenty se rozvinula poměrně živá diskuze ohledně oborů, ve kterých se pracuje s DNA a probíraly se otázky využití molekulární biologie v zemědělství, např. na konkrétních příkladech, na kterých se pracuje v laboratořích Zemědělského výzkumu, s.r.o., Troubsko.

 

Ing. Marie Šmídová, Gymnázium Velké Pavlovice * www.gymnazium.velke-pavlovice.cz


 

Fotogalerii z HAPPENINGU k oslavě DNE ZEMĚ na Gymnáziu
a Základní škole Velké Pavlovice otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2015 Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

 

 

logadenzeme.JPG

 

 


29-04-2015-BK