Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Stromy adoptované rodinami jsou JEDINEČNÉ

V prostorách zastupitelského sálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno předala v úterý 25. září 2012 ředitelka úřadu JUDr. Věra Vojáčková ceny nejlepším v rámci soutěže ekologických projektů obecních úřadů a institucí v Jihomoravském kraji. V letošním ročníku soutěže, která nesla název „Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční?“, byl z celkem 26 zúčastněných úřadů vyhodnocen jako nejlepší projekt „Rodina adoptuje svůj strom“ městského úřadu Velké Pavlovice.

Čestné uznání za 1. místo v soutěži převzala Jitka Krátká, tajemnice Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích. Odnesla si jej spolu s věcnou cenou – originální dřevěnou soškou ptáčka, která je v rámci ekologického duchu ošetřena životnímu prostředí zcela neškodlivými barvami a navíc je, co by věšáček na klíče, velmi praktická. Pochází z dílny výtvarníka Michala Pavlovského.

Podstatou záměru velkopavlovického projektu „Rodina adoptuje svůj strom“ bylo na přání občanů přispět finančně na výsadbu stromů a pracovně se podílet na projektu tím, že každá rodina, jež bude mít zájem, získá svůj strom, o který se bude do budoucna starat.

Toť krátká aktuální zpráva, která se objevila v úterý dne 25. září 2012 na webu JMK Brno a nás velkopavlovické velmi potěšila. Především pak strůjce a organizátory akce. Protože máme zájem na tom, aby se o krásném ocenění dověděli právě realizátoři a hlavní aktéři vítězného projektu – rodiny, které neváhaly a stromy adoptovaly, posíláme tuto skvělou zprávu po vlnách internetu dál.

 

Velmi vám všem rodinám, které adoptovaly svůj strom,
děkujeme a těšíme se na další díly naší společné „stromové“ ságy!

 

Karolína Bártová

 

Fotogalerii z předávání cen soutěže
"Enviromentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční?"
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto: Archiv Krajského úřadu JMK Brno

 


 

Více o soutěži...


Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční?
( výsledky soutěže ekologických projektů obecních úřadů a institucí v JMK)

 

Do soutěže Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční?, který vyhlásila v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věra Vojáčková, se v termínu do 30. června 2012 se přihlásilo 26 úřadů veřejné správy.

Cílem bylo vyhodnotit a ocenit nejaktivnější subjekty veřejné správy v Jihomoravském kraji, a to v  prezentaci příkladných projektů, akcí, činností  v oblasti životního prostředí, ochrany přírody či ekologické výchovy,  na nichž se tyto subjekty podílely a celkovém zhodnocení ekologického dopadu akce.

Soutěž ekologických projektů nahradila doposud vyhlašovanou soutěž „O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v JMK“, jíž bylo věnováno 6 předchozích ročníků.

Odborné vyhodnocení soutěže zajistil Ekologický institut Veronica, se kterým Jihomoravským kraj v této oblasti úzce spolupracuje. Výsledky slavnostně vyhlásí ředitelka krajského úřadu 25. září 2012 v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Výsledky:

1. MěÚ Velké Pavlovice, projekt: Rodina adoptuje svůj strom
2. OÚ Ladná, projekt: Obnova ladenské aleje
3. OÚ Moravské Knínice, projekt: Naučná stezka k.ú. Moravské Knínice

Zvláštní ocenění:

OÚ Velká nad Veličkou, projekt : Tři v jednom (ČOV+sběrný dvůr+kompostárna)– za významný přínos pro životní prostředí a komplexnost
OÚ Kostelec, projekt: Krajina našima očima – za originalitu a velké zapojení občanů do projektu
OÚ Sokolnice, projekt: Obnova aleje u silnice Mrtvá – „za Váš první projekt“ aneb začali jste dobře

Ceny byly výtvarné originály z dílny pana Michala Pavlovského a čestná uznání ředitelky krajského úřadu.

Pár slov k vítěznému projektu:
Podstatou projektu „Rodina adoptuje svůj strom“ bylo na přání občanů Velkých Pavlovic přispět finančně na výsadbu stromů v obci a pracovně se podílet na jejich výsadbě s tím, že tak rodina získá svůj strom, o který se bude do budoucna starat. Cennou myšlenkou byl fakt, že se do projektu zapojí celé rodiny – prarodiče, rodiče, děti a tak vznikne provázanost generací, které budou dlouhodobě pečovat a sledovat růst a vývoj svého stromu.

 

 

 

 

26-09-201-BK