Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Stavíme, opravujeme, sečeme, zaléváme

V ulici Stará probíhá rekonstrukce komunikace, jejíž povrch byl zlikvidován při výměně kanalizace a vodovodního řadu v minulém roce. Při odtěžení starých podkladních vrstev ukázalo první měření nižší únosnost pláně (zeminy) a proto bylo dohodnuto ještě navýšení kameniva pod budoucí vozovku. Znamená to tedy kopat o 25 cm níže. To že měření nevyšlo však není nic neobvyklého a proto bylo i v rozpočtu se sanací podkladu počítáno. Příští týden by mělo být provedeno zaměření obrubníků a následně jejich pokládka od ulici Zelnice. Současně bude pokračovat odtěžování starých vrstev směrem k ulici Bezručova.

U bytového domu č. 2 na ulici Tovární provedli pracovníci služeb města opravu chodníku. V této ulici je dlouhodobě v plánu ještě oprava chodníku u bytového domu č. 10, tak snad se ještě v letošním roce pracovníci na tuto ulici vrátí.

U pošty bylo zbudováno pracovníky služeb města nové stání pro automobily. Tato zpevněná plocha již byla zhotovena „na hotovo“. Jaký bude záměr se zbývající plochou po budově kina, kde je zatím položen pouze recyklát, zatím není jasné, ale je v plánu plochu ponechat v rezervě pro školu. Nabízí se tedy jako odpočinková zóna s případnou další plochou pro parkování.

Dá se říci, že péče o zeleň je čím dál náročnější. Něco je potřeba zalévat, něco posekat, něco okopat a něco postříkat. Jsme rádi, že se podařilo pracovníkům služeb města společně s pracovníky firmy Mandloň s.r.o. uvést do rozumného stavu Krajinné prvky I. včetně oplocenek. Údržba Krajinných prvků I. je již zcela v režii města. O Krajinné prvky II. by se měla starat společnost Vykrut, bohužel nám spolupráce s nimi vázne.

Práce probíhají i v mateřské škole. V suterénu budovy je prováděna výměna elektroinstalace a v následujících dnech bude také provedena výměna kotlů zajišťující vytápění budovy a plynového ohřívače vody. 

Služby města * Z činnosti během letních prázdnin - stavíme, opravujeme, sečeme, zaléváme

Text: Petr Hasil, starosta města Velké Pavlovice / Text: Petr Hasil / 3.8.2023