Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

STARÉ STEZKY na Velkopavlovicku veřejnost oslovily

Zakladatel nauky o stezkách – stibologii pan Ing. Radan Květ CSc. z Brna,  navštívil po osmi letech Velké Pavlovice. Přednáška se uskutečnila v úterý 5. února 2013 ve zcela zaplněné posluchárně Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Přednášející se v první řadě zmínil o stezkách v okolí našeho města a Modrých Hor, z nichž mnohé lidé používali tisíce let.

Na podkladu III. vojenského mapování z roku 1880 demonstroval průběh stezek a cest v našem mikroregionu. Mnohé dnes už zaniklé cesty lze identifikovat podle často osaměle stojících křížů a Božích muk, které poutníky provázely. Posluchačům se dostaly i informace o Jantarové a Zlaté stezce, které procházely přes naši zemi.

Poutavě vysvětlil i průběh osídlování jižní Moravy prvními lidmi od lovců mamutů, přes první zemědělce, dobu bronzovou a železnou až po první známé etnikum, které sídlilo v Čechách, na Moravě i Slovensku pět století před Kristem – Keltech. Po římské době byla věnována pozornost příchodu Slovanů na území naší vlasti. Nakonec pan Květ zodpověděl několik dotazů a představil knihy, které vydal v posledních letech.

Přednáška byla vzhledem k osobě přednášejícího a tématu velmi zajímavá, inspirativní a nutící nás k dalšímu zamyšlení. Beseda původně plánovaná na hodinu až hodinu a půl nakonec přesáhla dvě hodiny a  návštěvníci odcházeli spokojeni s přáním prohloubit toto téma na příští podobné přednášce.

Bc. Zita Dvořáková & Ing. Zdeněk Karber

 

Fotogalerii z přednášky STARÉ STEZKY NA VELKOPAVLOVICKU
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Archiv Ekocentra Trkmanka

 


 

 

www.ekocentrum-trkmanka.com

 

 

 

 

06-02-2013-BK