Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Srdečné pozvání na vzpomínkový koncert na zakladatele velkopavlovického Slováckého krúžku

V letošním roce si připomínáme výročí narození i úmrtí pana Františka Melichara (1937 – 1997) a zároveň 40 let od založení Slováckého krúžku ve Velkých Pavlovicích. Pan František Melichar byl, společně s paní Vilkou Buchtovou, zakladatelem a dlouholetým vedoucím Slováckého krúžku, a v 70. letech se zasloužil o obnovení krojovaných hodů. 

Významnou měrou přispíval paní Zdence Jelínkové (etnochoreoložka) a jejímu sběru lidové kultury u nás a sám se tak podílel na zachovávání a předávání lidových prvků, a tance především, dalším generacím. Díky spolupráci se Zdenkou Jelínkovou si Velké Pavlovice získaly pověst obce s bohatou a rozvinutou lidovou kulturou a staly se pomyslným centrem jižního Hanáckého Slovácka. 

Účinkovat bude Hanáckoslovácký krúžek z Velkých Pavlovic, který předvede některé lidové tance a písně z Hanáckého Slovácka a také BROLN, se kterým zazpívají jeho sólisté a členové Melicharovy rodiny, Lidka Malhocká (roz. Melicharová), synové Štěpán a František Melichar ml., významní regionální verbíři.

Koncert se koná 21. října 2017 ve 20.00 hodin v sokolovně ve Velkých Pavlovicích. 
Vstupné 90,- Kč, místenky možno zakoupit na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

FB: https://www.facebook.com/HanackoslovackykruzekVelkePavlovice/

Velkopavlovický HANÁCKOSLOVÁCKÝ KRÚŽEK

188836

Text: Zuzana Martinková, Hanáckoslovácký krúžek Velké Pavlovice / Foto: FB Hanáckoslováckého krúžku / 18.10.2017