Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Spolupráce škol formou "workshopu"

Burza nápadů, výměna zkušeností se školními projekty, dotační program EU peníze školám a jeho využití, problematika školních vzdělávacích programů a mnoho jiných příspěvků bylo diskutováno na Základní škole ve Velkých Pavlovicích, kde se úterý 7. prosince 2010 sešli pedagogičtí pracovníci dvou škol –  ZŠ Velké Pavlovice a Základní školy Klobouky u Brna. Ředitelé škol v úvodní části představili pedagogům obě školy, informovali o probíhajícím školním roce a nastínili možnosti dalšího rozvoje škol. Poté se vytvořily dvě pracovní skupiny kantorů.

Učitelky prvního stupně se zabývaly otázkami připravenosti předškoláků na docházku do základní školy, možnostmi spolupráce s mateřskou školou, nově připravovaným typem písma, probraly klady a zápory aktuálně nabízených učebnic pro nižší stupeň ZŠ a dotkly se také témat jako např. ekologická výchova, využití interaktivních metod ve výuce a práce s dětmi se specifickými poruchami učení.

Vyučující druhého stupně se zajímali o právě probíhající projekt EU peníze školám, diskutovali téma povinně volitelných předmětů v rámci školních vzdělávacích programů, zařazení environmentální a mediální výchovy do výuky, výuku cizích jazyků, metody vlastního hodnocení školy a srovnávání znalostí a dovedností žáků,  otázky prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradenství na obou školách, možnosti volnočasových aktivit žáků a také zkušenosti z dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Téměř tříhodinový workshop přinesl pedagogům kloboucké i velkopavlovické školy mnoho nápadů a námětů, které mohou být přínosem pro výchovu i vzdělávání žáků v obou školách.

RNDr. Ludvík Hanák
 

Fotogalerii z workshopu základních škol otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice

08-12-2010 PV