Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Soutěž v anglickém jazyce Junior Ambassador 2014/2015

Dne 26. května 2015 se student Gymnázia Velké Pavlovice, Denis Dagidir ze septimy, zúčastnil setkání vítězů oblastních kol soutěže v anglickém jazyce The Junior Ambassador (Mladý vyslanec), pořádané organizací Rotary District 2240 Czech Republic and Slovak Republic ve spolupráci s Velvyslanectvím USA. Tato celorepubliková soutěž je určena pro nadané studenty středních a nižších ročníků vysokých škol v ČR. Setkání se již tradičně uskutečňuje v Praze na Americkém centru a  Americkém velvyslanectví. Za naši oblast soutěž organizuje pan Ing. Jaroslav Benda, PhD., zástupce RC (Rotary Club) Valtice – Břeclav.

 

Denis popisuje celý průběh soutěže takto:
V průběhu května jsem vypracoval  esej čili úvahu  v anglickém jazyce na téma: “Jak mohou USA a Česká republika spolupracovat k vyřešení krize na Ukrajině”, dále stručný životopis a motivační dopis (taktéž v anglickém jazyce) a prostřednictvím pana profesora Oldřicha Tesaře a pana Jaroslava Bendy jsem svoje práce odeslal do pražského ústředí soutěže. Následně jsem byl vybrán a zařazen mezi  17 vítězných studentů z České republiky a Slovenské republiky a spolu s nimi pozván na celodenní návštěvu  Amerického centra a Velvyslanectví USA v Praze. Celý náročný den 26. května proběhl následovně:

5:00 h. - odjezd do Prahy s panem  Ing. Jaroslavem Bendou
10:00 h. - program na  Americkém centru. Uvítací řeč pana Ray Castillo, Public Affairs Officer
10:15 h. - setkání s americkým ambasadorem panem Andrew Schapiro. Rozhovor s ním o našich esejích. Možnost kladení otázek. Každému z vítězných studentů pan velvyslanec osobně předal certifikát + vyfotografoval se s ním
10:45 h. - setkání s panem Jim Merz, Political Officer, který pohovořil o své funkci;  diskuze na dané téma
11:15 h. - setkání s panem Mark White, Office of Defense Cooperation - prezentace na téma mise vojáků v zahraničí a spolupráce českých a amerických vojáků
11:45 h. - oběd
12:45 h. - přesun na Americkou ambasádu. Projití bezpečnostní kontrolou. Prohlídka Glorietta Tower s nádherným výhledem na celou Prahu + focení
13:15 h. - setkání s panem Nathan Webber - obeznámení se s vízovou problematikou
13:45 h. – diskuse s paní Sherry Keneson - obeznámení se s možností studia v USA
14:15 h. - celkové zhodnocení našich soutěžních prací členem Rotary klubu Georgem  J. Podzimkem.

 

Všichni byli překvapeni vysokou úrovní esejí a vyslovili přesvědčení, že budoucnost česko-amerických vztahů je v dobrých rukou.
Denis svou úspěšnou prací i oceněním, převzatým z rukou samotného amerického velvyslance, prokázal velmi vysokou úroveň znalostí anglického jazyka i svých cizojazyčných komunikačních dovedností a velmi dobře reprezentoval naše gymnázium na celorepublikové úrovni  a svým způsobem i v zahraničí. Po Jiřím Herzánovi a Barboře Bendové je tak již třetím studentem naší školy, který hájil dobré jméno i solidní úroveň našeho gymnázia v Praze. Domnívám se, že můžeme být na takové studenty právem hrdí.  Denisovi bych chtěl jménem vedení gymnázia i učitelského sboru za jeho práci i úspěch v soutěži poděkovat a popřát mu mnoho dalších studijních úspěchů. 

Ing. Oldřich Tesař

 

Hodnocení soutěže samotným účastníkem – studentem našeho gymnázia
Po seznámení s vítěznými studenty na Americkém centru jsme byli představeni  ambasadorovi USA pro Českou republiku, panu Andrew Schapiro a také ostatním americkým diplomatům. Diskuze na různá témata a snaha navrhnout řešení diskutovaných problémů byla jednou z nejzajímavějších částí celého programu, neboť pro mě bylo velmi zajímavé slyšet názory lidí, kteří mají velký přehled a zkušenosti v této oblasti i názory jiných studentů.  K výborné celkové atmosféře přispělo také příjemné a elegantní prostředí  Amerického centra. Vyvrcholením celé akce bylo předání certifikátů vítězným studentům americkým velvyslancem.

Mohu říci, že setkání s americkým velvyslancem v Praze bylo jedním z milníků v mém životě a určitě mě posune někam dále. Jsem rád, že jsem se mohl se svou prací zařadit mezi 17 nejlepších studentů z České a Slovenské republiky v uvedené soutěži a získat tuto cennou životní zkušenost. 

Děkuji za pomoc panu Ing. Oldřichu Tesařovi, profesorovi anglického jazyka na Gymnázium Velké Pavlovice a Ing. Jaroslavu Bendovi Ph.D., zástupci RC Valtice-Břeclav.

Denis Dagidir, Gymnázium Velké Pavlovice, septima

 

Foto © 2015 Archiv Gymnázia Velké Pavlovice


02-06-2015 PV