Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Soutěž Bible a my

V měsíci listopadu proběhlo na Základní škole ve Velkých Pavlovicích školní kolo soutěže BIBLE A MY. V I.kategorii (I.stupeň) se s biblickými otázkami na téma „Apoštolové, jak je známe z evangelií“ potýkali D. Dobrucký, T. Krupicová, M. Hádlík a P. Šlancar. Ve II.kategorii (6., 7. roč.) test školního kola na téma „Josef Egyptský“ psali M. Bílek, K. Pleskač a V. Macková. 

Za pomoc děkuji panu faráři Marku Slatinskému.

Ve středu 29. listopadu 2017 se v prostorách Ekocentra Trkmanka uskutečnilo okresní kolo soutěže. Naši školu reprezentovali D. Dobrucký, P. Šlancar, M. Bílek a K. Pleskač. Okresního kola se zúčastnili nejúspěšnější řešitelé školního kola z dvaceti škol okresu Břeclav (17 ZŠ, 3 SŠ). Celkem jsme přivítali ve Velkých Pavlovicích 86 soutěžících. Do finále mohlo na základě výsledku testu postoupit v každé ze čtyř kategorií 6 žáků, což se ze ZŠ Velké Pavlovice nikomu nakonec nepodařilo. V této soutěži by však nemělo jít jen o výsledky, nýbrž především o hledání vztahu k Bibli.

Přednáškou a zajímavým povídáním zpestřili chvíle čekání na opravení písemného testu manželé Roman a Barča Lachovi z Bratislavy, kteří mají pět dětí a pět let žili indiánské rezervaci Lower Brule, kam se nyní v prosinci opět vypraví. Jejich děti navštěvují školu v indiánské rezervaci.

Děkuji všem sponzorům – ZŠ Velké Pavlovice, Městu Velké Pavlovice, Ekocentru Trkmanka, Pekařství Pešák (za vynikající pečivo), České biblické společnosti (za knižní odměny), Vinařství  PROQIN (vína pro lektory a přednášející), AirWine (letecký simulátor), P. L. Salčákovi, P. M. Slatinskému a A. Slavíkové (keramické pozornosti). I díky jim proběhlo okresní kolo v příjemné atmosféře a přátelském duchu.

Základní škola * Soutěž Bible a my

Text: Mgr. Jiří Slavík, Základní škola Velké Pavlovice / Foto: Archiv ZŠ V. Pavlovice / 1.12.2017