Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Slovenští výtvarníci hledali múzu ve Velkých Pavlovicích

Ve dnech 2. až  4. srpna 2013 proběhla na myslivně ve Velkých Pavlovicích velmi zdařilá výtvarná dílna ZUŠ Senica pro dospělé výtvarníky. Za veškerou spokojenost jejích účastníků hovoří příspěvek jedné z výtvarnic, který si můžete nyní prostřednictvím webových stránek města Velké Pavlovice přečíst. Všem slovenským přátelům se u nás velmi líbilo. Děkuji všem, kteří jim pobyt umožnili, zvláště místnímu Mysliveckému sdružení za poskytnutí zázemí ve svém zařízení.

Ing. Marie Šmídová


 

Veľké Pavlovice *  2.8.2013 – 4.8.2013

V horúcich augustový predĺžený víkend sa stretli výtvarníci zo Senickej ZUŠ (študenti štúdia pre dospelých), na Plenéri vo Veľkých Pavloviciach.

Útočiskom bola budova Myslivny, kde sme boli ubytovaní. Veľký priestor Myslivny poskytol  aj priestor pre tvorbu. Náčrty, ktoré sme si urobili v okolitom teréne sme ďalej spracovali práve tu.

Krásu okolitej krajiny  zachytil vo fotografiách pán učiteľ Štefan Orth (ZUŠ Senica), ktorý spolu s pani Marii Šmídovou/profesorka Gymnázia Veľké Pavlovice (boli aj organizátormi tohto vydareného stretnutia dospelých amatérskych výtvarníkov).

V snahe nájsť čo najkrajší a najtypickejší námet z tejto vinohradníckej oblasti sme navštívili
 Kraví Horu.

Ornamentami vyzdobené sklepy a čarovné uličky, pomôcky vinárov, súdky, lisy, či zákutia vhodné na posedenie pri vínečku, výhľad na okolité dedinky, pestrofarebnosť krajiny po žatve a lány kukurice bolo príliš veľké sústo na krátku návštevu. Tu sme urobili pár skíc rudkou, uhlíkom alebo pastelom.

V piatok večer bola veľkým spestrením aj návšteva, sklípku „pána Suského. Prehliadku jedného z najstarších sklepov sme nemohli zakončiť inakšie ako ochutnávkou 13 kvalitných vín. Zaujímavý bol najmä komentár pána Suského, ktorý sa nám laikom snažil opísať rozdiely medzi jednotlivými vínami, čo to okoreniť históriou.

Napriek snahe oboch sympatických manželov vychutnať si rozdiely, náš zážitok splynul do jedného povzneseného pocitu, ktoré má asi tento opojný nápoj prinášať.

Sobota bola asi najtvorivejším dňom. Spracovávali  sa námety, prezerali nafotené krajiny, ranostaji zachytili pohľad na krajinu pri vychádzajúcom slnku.

Podvečer sme navštívili  Pavlov. Každý jeden kút tejto dedinky a jej okolia umožnili vybrať si námet na tvorbu. Záver dňa patril opekačke a spevu pri gitare.

V nedeľu sme urobili malú výstavku našich prác a spoločne sme počúvali hodnotenie a postrehy pána učiteľa k našej tvorbe.

Ďakujeme pánovi učiteľovi Orthovi za nápad uskutočniť tento plenér, za výbornú spoluprácu s pani Šmídovou, ktorá pripravila pôdu pre pokojnú tvorbu (organizačne všetko zabezpečila, starala sa aj o naše stravovanie).

Samozrejme za vydareným plenérom je celý náhodne zídený kolektív výtvarníkov, ktorý aj za krátku dobu vytvoril tvorivé spoločenstvo príjemných ľudí .

Doznievajúce zážitky naplnia naše dni krásou krajiny ,ktorú sme videli, krásou dobrých ľudí, ktorých sme stretli a s ktorými sme boli vo Veľkých Pavloviciach.


 

Fotogalerii z výtvarné dílny senických výtvarníků ve Velkých Pavlovicích
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Štefan Orth

 

 

 

06-08-2013-BK