Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Šlechtitel meruněk profesor Vachůn slaví jubileum

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně uspořádala seminář u příležitosti životního jubilea profesora Ing. Zdeňka Vachůna, Dr.Sc. s názvem „Ohlédnutí za půlstoletím československého šlechtění meruněk“.

Ve čtvrtek 21. března t.r. se v Lednici na semináři sešli kolegové a spolupracovníci pana profesora Vachůna jak z naší země, tak ze Slovenska a Maďarska. Profesor Dr. Ing. Boris Krška, který seminář řídil, přečetl i zdravice od kolegů z Číny, Francie, Rakouska a Ukrajiny.

Pan profesor Vachůn se narodil 17. března 1933 v obci Nové Osady na Slovensku v zemědělské rodině. Po absolvování gymnázia studoval na Vysoké škole polnohospodárské v Košicích a dále na Vysoké škole zemědělské v Brně na zahradnických oborech v Lednici, kam v roce 1960 nastoupil jako asistent na Katedře ovocnictví a vinařství. 

Intenzivně se věnoval klonové selekci meruněk se závěry v disertační práci v roce 1966. Docentem byl jmenován v roce 1989 a habilitován byl v roce 1993.  Doktorát získal v roce 1991 na univerzitě v Kragujevaci v Jugoslávii. V roce 1995 ho prezident Václav Havel jmenoval profesorem ovocnictví.

Výzkumná činnost profesora Vachůna je zaměřena na pěstování a šlechtění meruněk, na hodnocení světového sortimentu a lokálních odrůd. Za dobu své pedagogické činnosti vychoval tisíce studentů, kterým vštěpoval nadšení pro obor ovocnictví, vědeckou i šlechtitelskou práci.

Významná kapitola práce profesora Vachůna má souvislost s Velkými Pavlovicemi, kde na Šlechtitelské stanici vinařské zahájil po roce 1960 selekční práce na Velkopavlovické meruňce. Navázal na práci školního ředitele Aloise Václava Horňanského, který v roce 1925 se svými spolupracovníky vysadil sad namnožený z nejlepších stromů meruněk ve Velkých Pavlovicích. 

Profesor Vachůn ve třech cyklech selekce na kvalitu a zdravotní stav vybral klony Velkopavlovické, které posunuly odrůdu výrazně kupředu. Byly to klony LE 6/1, 10/1, 11/1,12/1, v druhém kole LE – 6/2, 9/2, 11/2, 12/2. 19/2. Za nejlepší je považován klon LE 12/2, který je zapsán ve Státní odrůdové knize. Ve třetím kole přibyly ještě klony LE – M – 45, 48, 6/1 P, 7/1 P.

Pan profesor vzpomínal i na ty, kteří mu byli ve Velkých Pavlovicích nápomocni, především ředitel Ing. Jaroslav Horák, pan Viktorin,  ředitel školy František Lacina, předseda JZD pan František Šelle a hlavně pan Stanislav Horáček, vedoucí ovocnářského střediska družstva, kde byly klony Velkopavlovické také vysazeny a ověřovány.

Profesor Vachůn udělal pro odrůdu Velkopavlovická obrovský kus práce a patří mu za to velký dík našeho města.

Ing. Zdeněk Karber

 

Fotogalerii ze semináře konaného při příležitosti životního jubilea
Ing. Zdeňka Vachůna Dr.Sc. - OHLÉDNUTÍ ZA PŮLSTOLETÍM
ČESKOSLOVENSKÉHO ŠLECHTĚNÍ MERUNĚK
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber

 

 

 

22-03-2013-BK