Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Slavnost vinobraní - nápověda pro soutěžící

Pokud posloucháte Rádio JIH a máte zájem o vstupenky na Velkopavlovické vinobraní, začtěte se pozorně do následujícího textu o historii vinobraní, který vám poskytne nápovědu k soutěžním otázkám kladeným moderátory Rádia Jih, jejichž zodpovězení je podmínkou výhry vstupenek.

 

Slavnost vinobraní


Tato oslava úrody vinařství a umění měla ve vývoji kulturního života města poměrně pohnutý osud. Na přelomu století patřila k tradičním pilířům společenského a duchovního života. V období války měli lidé jiné starosti a doba těsně po skončení války, ze které pochází i obrazová reportáž, byla ve znamení jisté euforie. Později komunistický režim, tak jako mnoho dalších svátků spojených s křesťanskými tradicemi, slavnosti vinobraní udusil. Až v 80. letech minulého století došlo k několika pokusům o obnovení a teprve od roku 2003 se může hovořit o opětovném oživení tradice, ba přímo o vynesení těchto slavností na přední místo kulturního života i regionu.

Slavností úrody a vinařství, tvořenou s vědomím hodnot duše kraje, jeho jedinečnosti a s přáním potěšit a zaujmout návštěvníky jakéhokoliv věku, je Velkopavlovické vinobraní, které se díky své jedinečné a neopakovatelné atmosféře, bohatému kulturnímu programu a dobré náladě stalo jednou z nejvýznamnějších kulturních, společenských i folklórních událostí, která je již opět několik let neodmyslitelně spojena se životem města. Celý program je postaven na prezentaci typické pro náš region – tedy jak v umění, tak i ve vinařství. Bývá hodnotný a přitom i stylový, věnovaný všem generacím nejširší veřejnosti. V programu nechybí vystoupení snad žádného z domácích souborů, obohacen je o bloky i jiných žánrů s pozvanými hosty a soubory.

ZJISTÍTE, ŽE …

Slavnosti jsou zpravidla zahajovány kulturním pásmem již v pátečních podvečerních hodinách prvního víkendu měsíce září. Druhého dne jsou brány vinobraní otevřeny široké veřejnosti od ranních hodin, a co se týče programu, je vždy z čeho vybírat. Pestrá nabídka kulturních vystoupení se nese v duchu tradic, folklóru, dechové i cimbálové hudby, zpěvu a divadla. Zpestřením programu bývá jarmark lidových řemesel, turistický vláček s příjemnou vyjížďkou po městě i jeho okolí, jezdecký den, jízdy v koňských bryčkách, hry a soutěže pro děti. Chybět nemůže bohatá nadílka burčáků a vín místních vinařů, k vidění je nádhera lidových krojů. Po slavnostním zahájení vyjíždí do ulic města početný průvod krojované chasy, dětské drobotiny, ženáčů i vdaných paní v lidových krojích, doprovázený koňskými povozy a dechovkou. Stěžejním bodem celého vinobraní bývá divadelní ztvárnění tradičního vinařského zvyku „zarážení hory“ v podání místních ochotníků a krojované chasy. Hraje se, zpívá, tančí a ochutnává až do brzkých ranních hodin. Odměnou všem zúčastněným bývají krásná vystoupení, která s sebou nesou i bohaté kulturní zážitky, dobrou pohodu a veselou náladu.

Dagmar Švástová

 

31-08-2011 PV