Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Slavnost Těla a Krve Páně * videoreportáž

Slavnost Těla a krve Páně, dříve zvaná Boží Tělo, je specifická pro katolickou církev, neboť se začala slavit, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jednak v jeho Božství, tak v jeho lidství v Eucharistii - Nejsvětější svátosti, neboť dle nauky katolických a pravoslavných křesťanů Tělo Páně je proměněná hostie a krev je proměněné víno.

Průvod Božího Těla se koná proto, abychom vyznali svou víru, že Pán Ježíš je přítomen ve svaté hostii, a také abychom mu slavně poděkovali, že mezi námi osobně přebývá. Pro slavnost je typické podávání přijímání věřícím pod obojí.

Svátek zavedl papež Urban IV. v roce 1264. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. století se po celé církvi rozšířil zvyk procesí. Šířil se postupně a v Praze se prvé procesí Božího těla konalo roku 1355. V českých zemích, stejně jako ve většině krajin střední Evropy, nabyla tato oslava zvláštního rázu. Průvod přijal charakter prosebného procesí za příznivé počasí před nastávajícím létem a za ochranu před přírodními katastrofami.

I ve Velkých Pavlovicích je zvykem po závěrečné části mše svaté konat procesí s baldachýnem a zastavovat se při čtyřech vyzdobených oltářích za zpěvu eucharistických písní. V průvodu kráčí i krojovaná chasa. Družičky oblečeny v bílém házejí plátky květin před kněze, který nese v monstranci Nejsvětější svátost. Květy posypaná cesta je jedním z výrazů úcty k Ježíši nesenému v průvodu.

Miroslav Grégr

 

Slavnost Těla a Krve Páně
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice

© 2013 Město Velké Pavlovice

 

 

04-06-2013 PV