Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Slavnost Těla a krve Páně i letos

V Písmu svatém se dočteme: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54). Svátek, kterým se oslavuje eucharistie, křesťané nazývají slavnost Těla a krve Páně. 

Zvyk procesí byl zaveden již v 15. století a ve spoustě farností přetrvává dodnes. Také ve Velkých Pavlovicích proběhla letos tato slavnost. V neděli 6. června 2021 v devět hodin ráno na paprsky prosluněné farní zahradě byla sloužena mše svatá. Za hojné účasti věřících, družiček, krojovaných, vedeno duchovním otcem Markem Slatinským se po mši svaté vydalo procesí do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde byla monstrance s Nejsvětější svátostí oltářní uložena do svatostánku.

Farnost * Slavnost Božího těla roku 2021

Text: Stanislava Bílková / Foto: Petra Prokešová / 10.6.2021