Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Slavnost Rytířů vína Legátu Morava. Důstojný průvod prošel městem Velké Pavlovice


Motto rytířství zní:
„Až zvítězíš nad závistí a začneš jiným nezištně pomáhat, staneš se skutečným rytířem.“

Evropští rytíři vína

Rytířstvo, jako samostatná entita, vzniklo v průběhu 8. až 10. století při proměně původních kmenových struktur v základy raně středověkých států. Postupně se nutným vývojem vydělila specializovaná skupina bojovníků v okruhu hlavy kmene či státu. Kořeny pozdějších rytířských hodnot tkví mimo jiné v morálním kodexu comitates (doprovodu), tedy družiníků knížete a pána, jenž je vnímán jako senior (starší) celého společenství.

Zastavme se nejprve u kořenů rytířstva. Rytířské jednání, dvornost, čest. Pojmy, které se ze současného slovníku pomalu vytrácejí, stále evokují zašlou slávu rytířského stavu. I po staletích si pod pojmem rytíř představujeme do jisté míry totéž jako středověký člověk. Pro někoho možná překvapivá trvanlivost okouzlení rytířstvem vyplývá z provázanosti moderní evropské civilizace s etickými a kulturními vzorci, které stanovila pozdně antická a středověká společnost. Tradiční obraz chrabrých válečníků na koni však zahrnuje pouhý zlomek toho, co ve skutečnosti znamenalo náležet k tomuto elitnímu společenství. Myslím, že již jen těchto několik řádků vyplývá odpověď na otázku, zda ještě dnes rytíře potřebujeme – ano a stále více.

Na všech těchto základech vzniká ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE – Evropský řád rytířů vína, který se hlásí ke křesťanským rytířským hodnotám a evropským kulturním tradicím. Rytíři vína mají v úctě zejména duchovní hodnoty, neboť víno už v dobách historických bylo jako nanejvýš ušlechtilý produkt povýšeno na symbol boží v celém křesťanském světě. 

Rytíři vína působí v zájmu rozvoje kultury vína, kvalitní víno ctí a v neposlední řadě pomáhají rozvíjet vědecké práce týkající se vína a vinařství. Navazujeme na středověký rytířský řád sv. Jiří z roku 1273. Jeho nejvyšším představitelem v současnosti je Karl von Habsburg. Představenstvem celého Řádu je Rytířský senát, jenž má sídlo ve svobodném rakouském městě Eisenstadt. V současné době řád působí v šestnácti zemích Evropy. V České republice má Evropský řád rytířů vína nejvyšší zastoupení v Konzulátu České republiky se sídlem v Mikulově a dále Legátu Morava se sídlem ve Velkých Pavlovicích, Legátu Brno se sídlem v Brně a Komturátu Bohemia se sídlem v Praze.

Rytířská slavnost Legátu Morava ve Velkých Pavlovicích

V sobotu 21. května 2022 prošel našim městem zvláštní průvod žen a mužů v dlouhých pláštích. Za zvuku bubnu a s řádovými prapory nad hlavou, prošli ze sokolovny do našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie a po obřadech zase zpět. Jednalo se o už druhou Rytířskou slavnost Legátu Morava konanou ve Velkých Pavlovicích.

Jsme rádi, že jsme mohli slavnost zorganizovat (po více než 2 letech) alespoň v náhradním květnovém termínu.

Tentokrát nebylo možné využít prostory Hotelu Lotrinský. A to jak ubytovací kapacitu, tak také prostory hotelu pro večerní část slavnosti. Rádi jsme proto využili důstojné prostředí sokolovny.

Necelých osm desítek řádových přátel vytvořilo příjemnou atmosféru. Dobře ji charakterizoval maršál Eques Mirek Musil při řazení průvodu. Popsal ji jako „komornější rodinné setkání“. Tato rodinná atmosféra, která se prolínala celým večerem, byla nakonec velkou devizou celého průběhu naší slavnosti.

Skvělou atmosféru už v úvodu navodila velkopavlovická dětská cimbálová skupina Palička. Odpolední část, tedy slavnostní průvod městem do chrámu, požehnání, přijímání nových členů a povyšování jiných do vyšších řádových stupňů ve velkopavlovickém kostele, byla důstojnou událostí naší slavnosti.

Večerní program akce se odvíjel opět v sokolovně. Nejprve nám Dětský pěvecký sbor z Brna připravil krásný kulturní zážitek. Následné slavnostní menu připravil mistr kateringu Miroslav Říha a nutno říci, že nám naservíroval vynikající gastronomický zážitek. Ten navíc ozdobil Branko Černý snoubením s víny našeho rytířského druha Broňka Vajbara. 

Následovala charitativní dražba třinácti unikátních vín ve prospěch Sabinky z Němčiček. Dražba vín byla sama o sobě velkým emotivním zážitkem a vydražená částka důkazem velké charitativní síly našeho řádu. Pak už následovala ochutnávka vynikajících vín předních moravských vinařů a též učená rytířská rozprava.

Příští Rytířská slavnost Legátu Morava je naplánovaná na 18. února 2023 opět ve Velkých Pavlovicích.

EVROPŠTÍ RYTÍŘI VÍNA * více po kliknutí ZDE

Město Velké Pavlovice * Rytířská slavnost Legátu Morava ve Velkých Pavlovicích

Text: Eques Jaroslav Suský - druhý legát Řádu Rytířů vína Legátu Morava / Foto: Archiv Bc. Jaroslava Suského / 25.5.2022