Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - pomoc dětem i rodičům

Základní škola Velké Pavlovice zahájila v pondělí, dne 7. listopadu 2011, činnost školní psycholožky, slečny Mgr. Lucie Dokládalové z Brna. Jak se sama sympatická mladá dáma vyjádřila, spolupráce s rodiči a komunikace s nimi bude pro vzájemnou spolupráci klíčová. Osobně se slečna Dokládalová rodičům představí na třídních schůzkách, které se uskuteční 28. listopadu.

Školní psycholožka bude rodičům k dispozici vždy v pondělí od 10.00 do 16.00 hod., nejvhodnější je objednat se předem, po předchozí konzultaci s třídním učitelem.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žáků, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

V těchto dnech se rodičům dostal do rukou formulář s názvem „Souhlas s činností školního psychologa“, jehož podpisem potvrdili, že s činností a rozsahem poskytovaného poradenství souhlasí a tím pádem může psycholožka v případě potřeby pracovat také s jejich dítětem. Pokud rodiče nesouhlasí, nemá školní psycholog právo s dítětem pracovat.

Více informací o činnosti školní psycholožky a veškeré kontakty
naleznete na internetových stránkách školy
www.zs.velke-pavlovice.cz.

 

Doufáme, že nová nadstandardní služba velkopavlovické školy
bude pro rodiče, děti i učitele přínosem.

Slečně Dokládalové přejeme, aby se jí ve Velkých Pavlovicích dařilo a zalíbilo!

 

Mgr. Lucie DOKLÁDALOVÁ

 

10-11-2011-BK