Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

ŠKOLIČKA aneb těšíme se do školy

Začátek školní docházky je pro všechny děti prvním důležitým mezníkem v životě. Aby začátek školní docházky byl pro nastávajícího školáka co nejúspěšnější, nabízíme Vám přípravný kurz pro předškoláky. Kurz bude hravou formou rozvíjet u dětí funkce důležité pro výuku čtení, psaní, počítání. Přínosem pro budoucí prvňáčky bude jistě i seznámení se školním prostředím. S pocitem jistoty a sebedůvěry tak budou moci v září vykročit na dlouhou cestu za poznáním.

Organizace: 
Celý kurz má 2 lekce
Lekce proběhnou na 1. stupni ZŠ Velké Pavlovice (přezůvky s sebou)
Jedno setkání trvá 45 minut
Rodiče se účastní všech lekcí kurzu
Děti se budou scházet 1x týdně (ve čtvrtek od 16.00 do 16.45 hod)
První lekce proběhne 25. dubna, druhá lekce 2. května 2019
Hodiny povedou zkušení pedagogové naší školy

Náplň kurzu pro předškoláky:
Rozvoj hrubé a jemné motoriky
Rozvoj grafomotorických dovedností
Rozvoj zrakového a sluchového vnímání
Pravolevá orientace
Rozvoj početních představ
Rozvoj komunikačních dovedností

Přihlášku do kurzu získáte při zápisu dítěte do prvního ročníku nebo na stránkách školy 

Text: Kolektiv pedagogů ZŠ Velké Pavlovice / 19.2.2019