Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Školáky navštívili policisté

Bezpečnost a zdraví našich dětí patří mezi to nejcennější, co máme. Proto na naši ZŠ ve Velkých Pavlovicích do výuky pravidelně zařazujeme dopravní výchovu, besedy a praktická cvičení, kde se děti učí ochraně zdraví, správnému chování na silnici i při setkávání s cizími lidmi.

Pozvání na 1. stupeň naší školy přijali policisté a odborníci, kteří se prevencí bezpečnosti zabývají. S žáky první, druhé a třetí třídy přijela besedovat mluvčí břeclavské policie p. Haraštová. Pro malé školáky připravila témata: řešení dopravních situací, bezpečné chování chodců a chování při setkání s cizím člověkem. Děvčata a chlapci řešili problémové situace na obrázcích i v drobných scénkách. Na závěr poučného a úsměvného dopoledne paní policistka děti pochválila a rozdala jim drobné dárečky.

Pro čtvrťáky a páťáky si dopolední program připravili lektoři z autoškoly v Lednici. Teoretická část proběhla ve třídách a na hřišti si žáci vše vyzkoušeli v praxi. Jezdili na  kolech i koloběžkách podle dopravních značek a semaforů, správně přecházeli křižovatky a snažili se, aby nezískali trestné body do svých „řidičských průkazů“.

Autoškole Lednice i paní policistce Haraštové z Břeclavi děkujeme za odbornou spolupráci při výuce dopravní výchovy a ochraně zdraví našich dětí.

Text: Za kolektiv vyučujících Mgr. Eva Drienková / Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice / 27.10.2016

Školáky navštívili policisté