Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Školáci si otestovali své dopravní a cyklistické dovednosti

Každý občan by měl získat základní informace o způsobech žití v moderní době světa dopravy, tedy nezbytné znalosti, dovednosti a návyky bezpečného jednání a chování při chůzi a jízdě v silničním provozu.

A právě k tomu slouží u žáků dopravní soutěž mladých cyklistů. Okrskové kolo proběhlo letos v nově postaveném areálu Lipová v Hustopečích. Žáci soutěžili v kategorii I. mladší žáci a v kategorii II. starší žáci.

Celkem patnáct družstev, deset v mladší kategorii a pět v kategorii starší, se pustilo do plnění celkem čtyř úkolů. První disciplínou byla jízda po dětském dopravním hřišti po určitý časový limit. Nejdříve se jezdilo podle dopravních značek, potom podle světelné signalizace a nakonec dopravu řídil příslušník policie.

Druhou disciplínou byla jízda zručnosti. Úkolem bylo ověřit dovednosti žáků v ovládání jízdního kola, a to i v obtížnějších jízdních podmínkách. Disciplínu žáci absolvovali tak, že projížděli vymezenou trasu, na které byly rozmístěny překážky.

Třetí disciplínou byla první pomoc a zásady poskytování první pomoci. Žáci si losovali každý jeden úkol, na který museli v stanoveném limitu správně odpovědět.

Poslední disciplínou byl písemný test pravidel provozu na pozemních komunikacích. Každý soutěžící obdržel jedny testové otázky a příslušný tiskopis, na který zaznamenával správné odpovědi. Časový limit byl 30 minut.

Po absolvování všech úkolů začali jednotliví rozhodčí sčítat trestné body. V Hustopečích se soutěžilo o tři postupová místa v každé kategorii do okresního kola, které proběhne v měsíci květnu na stejném dopravním hřišti.

I když se žáci naší základní školy připravovali a bojovali, nepodařilo se jim ani v jedné kategorii postoupit. Ale i tato soutěž je hra, jak na závěr řekl pan Dufek z odboru dopravy, která má dětem pomoci pohybovat se v provozu na pozemních komunikacích co nejbezpečněji. A podmínkou úspěšného včlenění se do rodiny účastníků provozu na pozemních komunikacích je vzájemná tolerance, zdvořilost, slušnost, ohleduplnost a respektování druhého.

Ing. Lenka Bukovská, Základní škola Velké Pavlovice


 

Fotogalerii z účasti velkopavlovických školáků na dopravní soutěži
mladých cyklistů v Hustopečích otevřete kliknutím na obrázek…

 

Foto © 2014 Archiv ZŠ Velké Pavlovice

 

 

30-04-2014-BK