Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Škola a s ní i DRUŽINA pomalu končí, ohledněme se!

Konec školního roku je tu, na děti čekají velké letní prázdniny a nám nezbývá, než si zrekapitulovat, co vše zajímavého a pěkného se ve školní družině událo. V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu při ZŠ Velké Pavlovice 70 dětí převážně z prvních až čtvrtých tříd základní školy. Převládaly děti z Velkých Pavlovic, ale měli jsme zde také několik dojíždějících, a to z Bořetic, Němčiček, Staroviček, Nových Mlýnů či Zaječí.

Během celého školního roku jsme kladli důraz na několik podstatných a důležitých činností, kterými byly základy sebeobsluhy, hygieny a slušného chování. Velkou míru důležitosti jsme věnovali základům stolování při pobytu ve školní jídelně. Nezřídka jsme děti učili, jak správně uchopit příbor, jak po sobě uklidit nádobí po jídle a především jak se slušně ve školní jídelně chovat.

Téměř každý den jsme se také v ŠD věnovali četbě, s dětmi jsme pravidelně četli knihy na pokračování a poté vedli diskuse na témata plynoucí z textů. Taktéž jsme vedli řadu debat na nejrůznější aktuální témata, řešili jsme otázky týkající se ekologie, ochrany přírody, vztahů mezi lidmi, negativních sociálně-patologických jevů (např. šikana, záškoláctví) atd..

Za pěkného počasí jsme hojně využívali prostory hřiště „za kostelem“, kde děti rády trávily čas na prolézačkách, kreslily křídami obrázky na betonovou plochu hřiště nebo se bavily u míčových a dalších pohybových her.

V průběhu roku jsme s dětmi zažili několik pěkných družinkových akcí jako byly Podzimníčci, Zimní olympiáda, Vánoční diskotékové odpoledne, Maškarní karneval
či Čarodějnický rej.

Poplatky za školní družinu jsme využili ke koupi materiálního vybavení, a to jak řady hraček (lego pro chlapce i děvčata, panenky, stolní společenské hry), tak množství barevných papírů, pastelek, fixů, lepidel, nůžek atd..

Jako pěknou tečku na rozloučení se školním rokem plánujeme pro naše družinkové děti nocování ve školní družince s mottem „Hurá za strašidly“.

O naší činnosti v ŠD jsme pravidelně psali krátké články na webové stránky města www.velke-pavlovice.cz a základní školy www.zs.velke-pavlovice.cz.

Mgr. Lenka Tesařová a Naďa Slámová, vychovatelky školní družiny při ZŠ Velké Pavlovice


 

Ve školní družině si děti mohou vyzkoušet řadu rozmanitých činností...,
jen se podívejte do našich bohatých fotogalerií,
jak se nám letos v družince krásně tvořilo i dovádělo!

 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Výroba z papíru pro potěchu oka i jemnou motoriku (6. června 2013) - otevření po kliknutí ZDE

Jarní výtvarné tvoření ve školní družince (27. května 2013)
- otevření fotogalerie č. I. po kliknutí ZDE
- otevření fotogalerie č.II po kliknutí ZDE

Čarodějnický rej ve školní družince (2. května 2013) - otevření po kliknutí ZDE

Vycházka do ulic města a tvoření s jarní inspirací (25. dubna 2013) - otevření po kliknutí ZDE

První jarní vycházka městem a na hřiště za kostelem (11. dubna 2013) - oteření po kliknutí ZDE

Velikonoční a jarní tvoření - výroba dekorací, sázení řeřichy a obilíčka (27. března 2013) - otevření po kliknutí ZDE

Školní družina ožila báječným a veselým karnevalem masek (14. března 2013) - otevření po kliknutí ZDE

Březnové zvířátkové tvoření z papíru a vatových tampónků (8. března 2013) - otevření po kliknutí ZDE

Družinkové děti vyrobily veselou výzdobu sokolovny pro šibřinkový víkend (28. února 2013) - otevření po kliknutí ZDE

Netradiční a hlavně veselá zimní olympiáda ve školní družince (7. února 2013) - otevření po kliknutí ZDE

Lednové Vánoce ve školní družince, Ježíšek přinesl 3 krabice LEGA (leden 2013) - otevření po kliknutí ZDE

Vzpomínka na advent a Mikuláše (11. ledna 2013) - oteření po kliknutí ZDE

Vánoční besídka v anglickém oddělení školní družinky (2. ledna 2013) - otevření po kliknutí ZDE

Mikulášské tvoření - výroba sleněných lucerniček s Mikulášem, čertem a andělem (3. prosince 2012)
- otevření fotogalerie č. I. po kliknutí ZDE
- otevření fotogalerie č.II po kliknutí ZDE

Čtení pohádkových knih a kreslení obrázků z pohádek (16. listopadu 2012) - otevření po kliknutí ZDE

HALLOWEEN v anglickém oddělení školní družiny (31. října 2012) - otevření po kliknutí ZDE

Oslava svátku HALLOWEEN (31. října 2012) - otevření po kliknutí ZDE

Školní družinka plná Dubínků, panáčků z lesa (12. října 2012) - otevření po kliknutí ZDE

Děti vyráběly strašáky Podzimníčky (27. září 2012) - otevření po kliknutí ZDE 

Začátek školního roku a zářijové dění ve školní družince (září 2012) - otevření po kliknutí ZDE

 

 

Báječné chvilky s kamarády ve školní družince...

 

Foto © 2013 Archviv ZŠ Velké Pavlovice

 

 

15-06-2013-BK