Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Setkání plné vzpomínek, nostalgie a krásného stáří...

Zrychlené tempo dnešní uspěchané doby vyústilo k uznávání tzv. „kultu mládí“. Dynamickému, asertivnímu a pohlednému mladému člověku se dveře do světa otevírají takřka samy... Avšak chybí mu pár podstatných věcí – životní zkušenost, moudrost nasbíraná za drahnou řádku let, nadhled, porovnání s tím co bylo a navíc, uvědomění si faktu, že i mládí jednou pomine. Lidi vyššího věku, dnes tak často nazývané „seniory“, bychom si měli hýčkat jako pravý poklad, měli bychom jim nejen pomáhat, ale také se naučit naslouchat jejich povídání a se nechat poučit...

Protože si město Velké Pavlovice svých spoluobčanů staršího – důchodového věku velmi váží, rozhodlo se je pozvat jménem starosty Ing. Pavla Procházky k odpolední besedě na radnici. Jako věková hranice byl určen věk 65 let a jakým překvapením bylo, že těchto občanů je v našem městečku na šest stovek. Připomeneme-li si, že je k 1. lednu 2012 stav obyvatel 3.057, je to takřka 20% z celkového počtu. Proto se bude beseda konat ještě několikrát, na etapy, senioři budou na besedy zváni postupně dle ulic.

První z řady setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 19. ledna 2012 v odpoledních hodinách. Pozvání přijali takřka všichni a tak se novotou zářící zasedací místnost radnice zaplnila do posledního místečka.

Program zahájily osoby nejpovolanější - matrikářka Dagmar Švástová, starosta města Ing. Pavel Procházka a místostarosta Ing. Zdeněk Karber, kteří naše seniory přivítali, seznámili je s dalšími body programu a také si s nimi připili vínem darovaným Vinium, a. s. na zdraví a také štěstí v právě začínajícím roce 2012.

Úvodem velkopavlovickým babičkám a dědečkům zazpívaly dívenky z pěveckého sboru při ZUŠ, poté následovalo promítání historických fotografií obyvatel a ulic našeho městečka a videozáznamu z dění roku 2002, kdy si Velké Pavlovice připomněly velkolepými oslavami 750 let od první písemné zmínky. Pak následoval také film o řadě investičních akcích právě uplynulého roku 2011.

Pan starosta pohovořil i o plánech pro rok 2012, besedovalo se také na téma kultury a společenského vyžití, zpestřené taktéž střihovým filmovým záznamem.

Závěrečná část pozdního odpoledne byla snad nejpříjemnější. Hostem besedy byl Jan Melichar, předseda kulturní komise, který je ve Velkých Pavlovicích proslulý hrou na harmoniku. A protože ji vzal s sebou, nechyběla na setkání ani hudba, ani zpěv oblíbených lidových písniček.

Pan starosta rád zasedl mezi své starší spoluobčany a ještě raději s nimi popovídal na rozličná témata. Vzpomínalo se, mluvilo se o minulosti, o „starých dobrých časech“, ale také se pohlíželo do budoucnosti a diskutovalo se o plánech, co s naším městečkem dál.

Ať už hosté nebo hostitelé byli průběhem a přívětivou atmosférou besedy velmi potěšeni, pan starosta navíc velmi mile překvapen vysokou, takřka stoprocentní, účastí všech pozvaných.

 

Karolína Bártová

 

Fotogalerii z prvního setkání s velkopavlovickými seniory
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2012 Karolína Bártová, Ing. Zdeněk Karber

 

20-01-2012-BK