Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Šestá Noc s Andersenem

Na letošní Nos s Andersenem v Městské knihovně Velké Pavlovice se 18 přihlášených malých školáků muselo těšit dlouho. Rekonstrukce interiéru knihovny a TIC zasáhla i do oficiálního celostátního termínu koncem března, velkopavlovická akce se proto posunula až na pátek 10. a sobotu 11. dubna. Účastníky akce i jejich dospělé pomocníky však za odměnu přivítalo krásné, teplé a zbrusu nové prostředí.

Letošní Noc s Andersenem byla věnována osobnosti spisovatele Jana Drdy – všem jeho originálním a všeobecně známým pohádkám. Připomínala se také jeho spolupráce s malířem a ilustrátorem Josefem Ladou.

Jak už bývá v knihovně zvykem, není akce věnována pouze zábavě, ale děti se mají dovědět aspoň několik zajímavých informací. Pochopitelně je zajímaly video-ukázky nejznámějších pohádek, zároveň si však vyzkoušely, zda by se i ony samy mohly stát spisovatelem či malířem. Menší děti si měly vyzkoušet, zda dokáží jako výtvarnou aktivitu vytvořit „Kocoura Mikeše“. Děti ze 4. a 5. tříd se na chvíli staly spisovatelem a vymýšlely vlastní pohádky či příběhy. Povedlo se jim to náramně, musely ovšem svou pohádku převyprávět ostatním a malí kamarádi je za tuto nelehkou úlohu odměnili potleskem.

Největší radost mají děti každoročně z dotvoření, oblékání a zdobení Moreny, kterou pak za tmy všichni odnesou k Trkmance, zapálí a hodí do vody. Letos to bylo právě v poslední dny, kdy se ještě paní Zima ve Velkých Pavlovicích ometala. Tak byly děti nadšené dvojnásobně, když ji pěkně hlasitě vyháněly.

Moc toho nakonec v knihovně nenaspali ani dospělí, ani děti, které vzájemně štěbetaly až do pozdních nočních hodin. Navíc si všechny děti, i ty z prvních tříd, musely samy nachystat jídlo k večeři i ke snídani, což je pro mnohé také zajímavým zážitkem.

Knihovnice upřímně děkuje za spolupráci ZŠ Velké Pavlovice, především Ing. Lence Bukovské, za pomoc při přípravě akce Mgr. Evě Sadílkové a za pomoc při péči o děti děvčatům z 2. stupně základní školy.

Knihovně zůstanou na památku po celý další rok na výstavce krásné obrázky a dětem., doufejme, kopec hezkých zážitků.

 

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice


 

Fotogalerii z Noci s Andersenem otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2015 Mgr. Dana Růžičková

 

13-04-2015 PV