Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Senioři se sešli a zavzpomínali na skvělý rok plný zážitků

Členové místního Klubu důchodců se sešli ve středu 25. listopadu 2015 na výroční členské chůzi, aby zhodnotili již téměř uplynulou letošní sezónu. A že to byla sezóna bohatá, o tom svědčí jejich zážitky a vzpomínky na pohodově společně strávené chvíle.

Výčet všech akcí, které se jim podařilo v uplynulém období uskutečnit, je vskutku pestrý. Se svou pomocí se aktivně zapojili do mnoha akcí pořádaných ve městě. Nelenili a vyjeli na výlety za poznáním krás naší země. Účastnili se vzájemných setkání seniorů z našich družebních měst. Ti odvážnější na chvíli dokonce zasedli do školních lavic, aby se seznámili s prací na PC. Díky fotografiím pana Oldřicha Otáhala se již v lednu opět sejdou, aby se společně ohlédli a zavzpomínali na své zážitky.

Setkání se odvíjelo nejen na pracovní úrovni. Zpestřením pěkně prožitého odpoledne bylo krásné vystoupení dětského folklórního souboru Sadováček, taneční vystoupení v podání Přátel country, blahopřání a kytička všem, kteří se dožili ve druhé polovině roku životního jubilea.

Umění stárnout je umění žít, prožívat uspokojivě a plnohodnotně život, žít v přítomnosti.


A my všichni jsme rádi, že se Vám to v klubu důchodců skvěle daří!
Přejeme Vám vše dobré, především to zdravíčko a veselá mysl ať Vás neopouští!

 

Dagmar Švástová


 

Fotogalerii z Výroční schůze Klubu důchodců Velké Pavlovice
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2015 Oldřich Otáhal

 

 


27-11-2015-BK