Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Seminář VERBUŇKU a Ekocentru Trkmanka

Slovácký verbuňk byl zapsán 25. listopadu 2005 organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Tento mužský lidový tanec se tak stal první oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň a byl označen za výraz kulturní identity celé oblasti Slovácka. 

I ve Velkých Pavlovicích se snažíme udržet tento mužský lidový tanec v jeho původní podobě a předávat ho dalším generacím. V sobotu 16. března 2024 dopoledne se uskutečnil seminář verbuňku pod záštitou Města Velké Pavlovice a Jihomoravského kraje.

Seminář připravili a vedli dá se říci ti nejpovolanější, kteří z Velkých Pavlovic pochází a můžeme být na ně hrdí, nejenomže se verbuňku věnovali a věnují, předávají své zkušenosti dál, ale také nás v minulých letech reprezentovali na soutěžích o nejlepší verbíře na MFF Strážnice.

Vymazal Miroslav – 1986, 1987, F 3. místo 1988, 1989, F 1. místo 1991, F 1992, VF 2000

Vymazal Karel – 1988, 1991, F 1992, F 3. místo a vítěz regionálního kola Hanáckého Slovácka 1993, F 1994, 2007, 2008, 2009, 2011, F a CSP 2012, 2018

Pláteník Dalibor – 1993

Melichar Štěpán – 1994, 1995, 1996, 1997, F 1998, F a vítěz regionálního kola Hanáckého Slovácka 1999, F 2000, F a vítěz regionálního kola Hanáckého Slovácka 2001, F 2. místo, AD, CSP 2002, F 3. místo 2003, F 2004, F 2005, F 2006, F 2007, F 3. místo 2003, F 2004, F 2005, F 2006, F 2007, F 3. místo 2008, F 2009, F a vítěz regionálního kola Hanáckého Slovácka 2010,  F a vítěz regionálního kola Hanáckého Slovácka 2012,  F a vítěz regionálního kola Hanáckého Slovácka, CSP 2013, F a vítěz regionálního kola Hanáckého Slovácka 2017

Vymazal Oldřich (ml.) – F 2020, 2021

Očekávali jsme, že zájem o seminář bude solidní, ale ve skutečnosti předčil naše očekávání. Sjelo se na něj téměř 50 zájemců o verbuňk, a to z Velkých Pavlovic a blízkého okolí, ale také ze vzdálenějších míst jako jsou Brno či Rosice. Bylo pro nás příjemným zjištěním, že zájem o tradice a tanec verbuňku pokračuje a to jak u starších mužů, tak i u mládeže. Některým plány překazil úraz nebo operace, ale přesto se přišli alespoň podívat se a užít si příjemné atmosféry.

Seminář byl rozdělen do několika bloků - teoretických, kterým se věnoval zejména Miroslav Vymazal a praktických, kde se ve dvou skupinách střídali Karel Vymazal, Štěpán Melichar a Vít Vymazal. Původní dvě hodiny se protáhly na tři, a i to se mnohým zdálo málo.

Na podzim připravujeme další seminář verbuňku a nějaké novinky.

V letošním roce se soutěž – regionální kolo o nejlepšího verbíře Hanáckého Slovácka, vrátila do Velkých Pavlovic. Uskuteční se v sobotu 8. června 2024 od 16.00 hodin v místní sokolovně. Necháme se překvapit, kdo bude s nově nabytými poznatky poctivě trénovat a s kým se uvidíme na soutěži. Akce je i pro veřejnost, přijďte naše verbíře povzbudit a strávit příjemný čas s cimbálovou muzikou Lašár, která soutěží doprovází a na závěr zahrají jen pro vás.

271772

Kultura * Seminář VERBUŇKU ve Velkých Pavlovicích

Text: za organizátory Bc. Zita Dvořáková, MSc, předsedkyně Komise pro kulturu a sport města Velké Pavlovice / Foto: Miloslav Dvořák / 18.3.2024