Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Seminář Moravské vinařské stezky a rozvoj turistiky

Dne 28. března 2013 se v Kyjově na Moravě konal seminář v rámci česko-rakouské přeshraniční spolupráce s názvem „Moravské vinařské stezky a rozvoj turistiky v obcích na jižní Moravě“. Seminář se uskutečnil pod záštitou Nadace Partnerství, JMK, Centrály cestovního ruchu Jižní Morava a spolupracujícím rakouským mikroregionem Weinviertel.

Pozvání na seminář také přijali jednotliví zástupci obcí, měst a regionů na trasách Moravských vinařských stezek na jižní Moravě. Za Město Velké Pavlovice se semináře účastnil místostarosta Ing. Zdeněk Karber a za DSO Modré Hory Ing. Přemysl Pálka. Dalšími přítomnými byli např. projektová manažerka Anna Čarková z MAS Kyjovského Slovácka v pohybu nebo bývalý pracovník Nadace Partnerství a současný starosta obce Skoronice Ing. Jan Grombíř, který stál u zrodu projetku Moravských vinařských stezek.

Mezi přednášejícími vystoupili osobnosti, působících v tomto oboru jež nepostrádají cenné zkušenosti z vinařské a turistické oblasti. Ing. Juraj Flamik a Ing. Luboš Kala, oba z Nadace Partnerství, dále Mgr. Monika Hlávková z Centrály cestovního ruchu jižní Morava a Ing. Jan Gemela z firmy Domovina s.r.o., který eviduje všech cca 3500 cykloznaček na jižní Moravě.

Účelem semináře bylo poskytnout informace o stavu a budoucnosti vinařských stezek, tedy možnosti financování ze strany JMK, možnosti propagace, nový systém kontroly značení a informačních panelů, návrh formy spolupráce mezi obcemi a Nadací Partnerství pro rozvoj vinařských stezek v příštích letech. Seminář byl zakončen také diskusí, kde nechyběla zmínka o aktivní činnosti Velkých Pavlovic a Modrých Hor v rámci vinařské turistiky na jižní Moravě. Pořadatelé doufají, že byl program semináře pro všechny přítomné přínosný a že na základě zde získaných poznatků zefektivní své počínání na poli ochrany moravských vinařských stezek a dalšímu postupu rozvoje vinařské turistiky a cestovního ruchu na jižní Moravě.

Ing. Přemysl Pálka

 

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber

29-03-2013 PV