Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Seminář DECENTRALIZOVANÉ KOMPOSTOVÁNÍ

Společnost Bioinstitut pořádala ve dnech 23. a 24. května 2013 na Ekocentru Trkmanka seminář na téma „Decentralizované kompostování – legislativa, finanční nástroje, provoz a ekonomika zařízení“. Tento seminář je realizován z projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ - Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti CZ.1.07/3.1.00/37.0033. Cílem projektu je uspořádat v průběhu příštího roku ve všech krajích na Moravě a ve Slezsku sérii seminářů, zaměřených na hlavní problémy v oblasti ochrany přírody a krajiny, resp. s přesahem do širší oblasti ochrany životního prostředí, zejména zemědělství.

Program dvoudenního semináře byl různorodý exkurze přímo v kompostárně ve Starém Podvorově, v Mutěnicích a ve Slavkově, přednášky na téma Systémy zpracování  bioodpadu v obci, Správná kompostářská praxe, Legislativa, Finanční nástroje, Kompost a eroze, Technologie a ekonomika kompostování, náležitosti nezbytné ke zřízení a provozování kompostárny, workshopy na témata Organická hmota – surovina nebo odpad, Návrh decentralizace konceptu decentralizovaného kompostování, Investiční a provozní náklady decentralizované kompostárny a doba návratnosti investice.

Představení společnosti:
Bioinstitut byl založen v roce 2004 za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republice a v zemích střední a východní Evropy. Spoluzakladateli a partnery jsou Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL Frick, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk a Univerzita Palackého v Olomouci. Posláním Bioinstitutu je podpora rozvoje ekologického zemědělství v ČR formou výzkumu, vzdělávání, poskytování informací, osvěty a přenosu poznatků z vědy do praxe.  Úzce spolupracuje s řadou odborných a výzkumných pracovišť v ČR. Je aktivním členem pracovních skupin MZe, které se podílejí na přípravě nového Programu rozvoje venkova od r. 2014.

Bioinstitut je:
- zakladatelem a koordinátorem České technologické platformy ekologického zemědělství;
- členem svazu PRO-BIO;
- platformy Zeleného kruhu;
- FiBL International - mezinárodní sdružení výzkumných institucí v oblasti EZ.

 

Bc. Zita Dvořáková, MSc., vedoucí příspěvkové organizace

 

Foto: Archiv Ekocentra Trkmanka


www.ekocentrum-trkmanka.com