Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Schůze zastupitelstva Města Velké Pavlovice

Starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka svolává v pořadí III. zasedání Zastupitelstva Města
Velké Pavlovice
, které se bude konat ve čtvrtek 15. března 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti
Městského úřadu
ve Velkých Pavlovicích.

 


Program jednání
:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti rady města
3) Provedená rozpočtová opatření č. 11/2006 a 12/2006
4) Plnění rozpočtu za rok 2006
5) Plnění sociálního fondu za rok 2006, rozpočet sociálního fondu pro rok 2007
6) Rozpočtové opatření č. 1/2007
7) Změna č. 4 ke zřizovací listině Základní školy Velké Pavlovice
8) Prodej majetku města
9) Různé
10) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuse
11) Usnesení
12) Závěr