Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Sběrem a recyklací elektrospotřebičů chráníte životní prostředí

V roce 2012 bylo občany Velkých Pavlovic recyklováno 61 kusů televizorů, 150 kusů PC monitorů a 630 kg drobného elektrozařízení.

V našem městě je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.

Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají  v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Na tom mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.

 

  Lenka Nesvadbová

 

 

05-06-2013 PV